آشپزخانه آبزیان

بررسی مرفولوژیک و برخی خصوصیات زیست شناسی ماهی مخرج لوله ای (Rhodeus Sericeus) در رودخانه های هراز و محمود آباداستان مازندران

چکیده: در این تحقیق مجموعا 100 قطعه گونه ماهی مخرج لوله ای) Rhodeus sericeus)از رودخانه های هراز و محمود آباد با تور سالیک صید شده بود . نمونه ها توسط روشهای متداول و استاندارد بیومتری شدند . 9 صفت مریستیک شمارش شده و 23 صفت مرفومتریک اندازه گیری شدند . میانگین طول کل نمونه های رودخانه محمودآباد بیشتر از رودخانه هراز و به ترتیب 68/6 و 39/6 سانتی متر بوده است . الگوی رشد در هر دو رودخانه آلومتر ...
2:6:35 17/10/1391

حفاظت از اكولوژي درياي خزر، توسعه و بهره ‌وري پايدار

موضوع: حفاظت از اكولوژي درياي خزر توسعه و بهره وري پايدارنگارنده: جواد مسعوديفارغ التحصیل مهندسی منابع طبيعي- شيلاتاز اداره شیلات شهرستان آملمقدمه:پيشرفت سريع تكنولوژي در دهه هاي اخير گسترش عظيم دنياي صنعت را سبب شده و اين توسعه روز افزون علاوه بر ايجاد تسهيلات و امكانات فراوان تدريجاً عواقب ناگواري را براي انسان پديد آورده است. كاهش بيش از اندازه منابع طبيعي، افزايش آلودگي ها، نارسايي توزيع ...
2:6:7 17/10/1391

تهیه فرآورده كتلت ماهي Fish cake از فیله ماهی بيگ هد

تهیه فرآورده كتلت ماهي  Fish cake از فیله ماهی بيگ هد چکیده از آنجائیکه افزایش پرورش ماهیان گرمایی در ایران نیاز به تولید فرآورده­های جدید و متنوع برای مصارف انسانی را به وجود آورده است، پژوهش حاضر با هدف تهیه کتلت ماهی با 3 فرمولاسیون ویژه از فیله ماهی بیگ هد و ارزیابی کیفی و ارزش غذایی آن انجام شده است. برای این منظور سه فرمول مختلف برای تولید کتلت مورد بررسی قرار گرفت که اختلاف اساسی آن تغییرات درصد گوشت چرخ شده ماهی می باشد. از فرمول­های انتخ ...
2:5:59 17/10/1391

رسوبات ميكروفلور

موضوع: رسوبات ميكروفلورنگارنده: جواد مسعوديفارغ التحصیل مهندسی منابع طبيعي- شيلاتاز اداره شیلات شهرستان آملرسوبات و ميكروفلوررسوبات آب شيرين از چند نقطه نظر تحليل مي شوند. رسوبات ناحيه محلي درياچه ها و آبهاي جاري بوسيله ذرات با حركات آب درجه بندي مي شود. شيبها در اندازه هاي ذره بستره با تغييرات در سرعت آب شكل مي گيرد. اندازه ذره و رسوب آلي و غيرآلي ، اهميت اصلي را در توزيع و رشد بي مهره گان دا ...
2:3:43 17/10/1391
رفتن به بالای صفحه