سال 1402 «مهار تورم، رشد تولید»

English امروز: یکشنبه 19 آذر 1402

ارسال شکایات مردمی

در فرم زیر می‌توانید شکایات خود را از واحدهای تابعه شیلات استان مازندران ثبت نمایید.
  • این شکایات مستقیماً به واحد "بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی" ارسال خواهد شد.
  • برای ثبت شکایات داشتن یک ایمیل معتبر الزامی است.
  • بعد از ثبت شکایت، شماره 8 رقمی به عنوان شماره رهگیری جهت پیگیری شکایت مورد استفاده واقع می‌شود که باید این شماره را یادداشت کنید.
Captcha