ارسال شکایات مردمی
در فرم زیر می‌توانید شکایات خود را از واحدهای تابعه شیلات استان مازندران ثبت نمایید.
  • این شکایات مستقیماً به واحد "بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی" ارسال خواهد شد.
  • برای ثبت شکایات داشتن یک ایمیل معتبر الزامی است.
  • بعد از ثبت شکایت، شماره 11 رقمی به عنوان شماره رهگیری جهت پیگیری شکایت مورد استفاده واقع می‌شود که باید این شماره را یادداشت کنید.
 
 
 
 
*
كد امنیتی   بازسازی کد امنیتی  
   
رفتن به بالای صفحه