سال 1402: مهار تورم، رشد تولید

English امروز: دوشنبه 31 اردیبهشت 1403

ارتباط مستقیم با مدیر کل

در این صفحه می‌توانید نظرات و پیشنهادهای خود را از طریق فرم زیر، به صورت مستقیم به مدیر کل شیلات استان مازندران ارسال نمایید.
قبل از ارسال مطلب، به چند نکته زیر توجه کنید:
* برای ارسال مطلب، داشتن ایمیل معتبر ضروری است تا از این طریق بتوان پاسخ را برای شما ارسال نمود.
* بعد از ارسال مطلب، یک کد پیگیری برای شما ایجاد شده، که برای رهگیری و پاسخگویی به مطلب شما می‌باشد در صورت عدم دسترسی به ایمیل در صفحه پیگیری می‌توانید پاسخ خود را مشاهده کنید.
* شاید پاسخ به مطلب شما، به قسمت Spam میل باکس شما برود. لطفاً قسمت Spam یا Bulk را نیز چک نمایید.
 
Captcha