سال 1403: جهش تولید با مشارکت مردم

English امروز: یکشنبه 3 تیر 1403

خدمات الکترونیکی

ردیفعنوان خدماتکد شناسهپیوندها
1ارائه تائیدیه تاسیس تشکل‏های آبزیان13012468000
ردیفعنوان خدماتکد شناسهپیوندها
1صدور پروانه صید (آب‏های ساحلی، آب‏های فراساحلی)13022462101
ردیفعنوان خدماتکد شناسهپیوندها
1صدور مجوز تامین، انتقال و جایگزینی شناورهای صیادی (آب‏های ساحلی، آب‏های فراساحلی)13022462100
ردیفعنوان خدماتکد شناسهپیوندها
1صدور مجوز تامین، توزیع و فروش (داخلی) خاویار و گوشت ماهیان خاویاری پرورشی تولید داخل کشور13022945000
ردیفعنوان خدماتکد شناسهپیوندها
1صدور مجوز سفر صیادی (آب‏های ساحلی، آب‏های فراساحلی)13022462102
ردیفعنوان خدماتکد شناسهپیوندها
1نظارت عالیه بر فرایند صدور مجوزهای حوزه ی شیلاتی صادره توسط نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی13022465100