مرتب سازی بر اساس   نام و نام خانوادگی   واحد مربوطه
کارمندان و کارکنان اداره کل شیلات استان مازندران
نام و نام خانوادگی ولی اله محمدزاده سرایی ولی اله محمدزاده سرایی
ایمیل ---
سمت مدیرکل شیلات استان مازندران
تحصیلات فوق لیسانس
آدرس و تلفن بابلسر،خ،شریعتی تلفن 01135289400نمابر01135289404داخلی150
نام و نام خانوادگی سیّد اکبر علیمحمدی سیّد اکبر علیمحمدی
ایمیل ---
سمت رئیس اداره روابط عمومی ،هماهنگی و امورشهرستانها
تحصیلات فوق لیسانس
آدرس و تلفن بابلسر -خیابان شریعتی- اداره کل شیلات مازندران-01135289400
نام و نام خانوادگی قاسم کریم زاده قاسم کریم زاده
ایمیل ---
سمت معاون صید و بنادر ماهیگیری
تحصیلات دکتری
آدرس و تلفن بابلسر خ شریعتی 35287261 - 011
نام و نام خانوادگی عسکری منعمی امیری عسکری منعمی امیری
ایمیل ---
سمت معاون آبزی پروری
تحصیلات لیسانس
آدرس و تلفن بابلسر،خ،شریعتی تلفن01135289436داخلی135
نام و نام خانوادگی نیما حسین زاده نیما حسین زاده
ایمیل ---
سمت معاون برنامه ریزی و منابع
تحصیلات فوق لیسانس
آدرس و تلفن بابلسر،خ،شریعتی تلفن01135289422داخلی 122
نام و نام خانوادگی سیّد محمود مصدقی سیّد محمود مصدقی
ایمیل ---
سمت رئیس اداره امورمالی و ذیحسابی
تحصیلات فوق لیسانس
آدرس و تلفن 011-35289421
نام و نام خانوادگی حسینعلی حبیبی رودباری حسینعلی حبیبی رودباری
ایمیل ---
سمت رئیس اداره حراست
تحصیلات لیسانس
آدرس و تلفن بابلسر خ شریعتی 35289405 - 011
نام و نام خانوادگی مرتضی روحی مرتضی روحی
ایمیل ---
سمت رئیس اداره اموراداری ، رفاه و پشتیبانی
تحصیلات فوق لیسانس
آدرس و تلفن بابلسر خ شریعتی 35289442- 011
نام و نام خانوادگی جلیل شاه نظری جلیل شاه نظری
ایمیل ---
سمت رﺋیس گروه راهبری توسعه مدیریت و فنا وری اطلاعات
تحصیلات لیسانس
آدرس و تلفن شیلات - 01135289418 داخلی 110
نام و نام خانوادگی سرهنگ دوم عباس پورعلی سرهنگ دوم عباس پورعلی
ایمیل ---
سمت فرمانده یگان حفاظت منابع آبزی استان مازندران
تحصیلات فوق لیسانس
آدرس و تلفن بابلسر- خیابان شریعتی- میدان شیلات35289489و35289489-011
نام و نام خانوادگی پرویز نصرتی پرویز نصرتی
ایمیل ---
سمت رﺋیس اداره برنامه ریزی و بودجه
تحصیلات فوق لیسانس مدیریت دولتی
آدرس و تلفن بابلسر- اداره کل شیلات 35289440
نام و نام خانوادگی حسن حسین نژاد حسن حسین نژاد
ایمیل ---
سمت رئیس گروه فرآوری و بهبود کیفیت
تحصیلات فوق لیسانس
آدرس و تلفن بابلسر خ خیابان شریعتی - اداره کل شیلات استان مازندران 35289435-011
نام و نام خانوادگی حسین اصغری کریمی حسین اصغری کریمی
ایمیل ---
سمت رئیس گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
تحصیلات فوق لیسانس
آدرس و تلفن بابلسر خ شریعتی 35289435 - 011
نام و نام خانوادگی سیّد ولی اله صالحی میر سیّد ولی اله صالحی میر
ایمیل ---
سمت رئیس گروه صید و بنادر ماهیگیری
تحصیلات فوق لیسانس
آدرس و تلفن بابلسر - خیابان شریعتی اداره کل شیلات 01135289424
نام و نام خانوادگی مختار قلی زاده تهمتن
ایمیل ---
سمت سرپرست گروه اموراجتماعي و رفاهي صيادان
تحصیلات فوق لیسانس
آدرس و تلفن 01135287261
نام و نام خانوادگی شهره اشرف زاده
ایمیل ---
سمت رئیس گروه پرورش ماهی درسیستم قفس
تحصیلات فوق لیسانس زیست شناسی
آدرس و تلفن بابلسر اداره کل شیلات مازندران - طبقه سوم معاونت آبزی پروری 35287262
نام و نام خانوادگی حمید مقتدر
ایمیل ---
سمت رئیس گروه توسعه ماهیان خاویاری
تحصیلات فوق لیسانس
آدرس و تلفن بابلسر- اداره کل شیلات مازندران - طبقه سوم معاونت آبزی پروری 35287262
نام و نام خانوادگی محمودرضا ابراهیم نژاد محمودرضا ابراهیم نژاد
ایمیل ---
سمت رئیس گروه پایش و بهسازی منابع دریایی
تحصیلات فوق لیسانس
آدرس و تلفن بابلسر- خیابان شریعتی 01135289402
نام و نام خانوادگی حسین پناهی صاحبی حسین پناهی صاحبی
ایمیل ---
سمت رئیس مرکز بازسازی و حفاظت ازذخایر ژنتیکی شهید رجائی ساری
تحصیلات فوق لیسانس
آدرس و تلفن ساری- پل تجن - کیلومتر 14 جاده گلما-01133153233
نام و نام خانوادگی ميرزاعباس صادقی ميرزاعباس  صادقی
ایمیل ---
سمت رئیس اداره شیلات شهرستان ساری و میاندرود
تحصیلات فوق ليسانس
آدرس و تلفن 01133351219
نام و نام خانوادگی کمیل آری کمیل آری
ایمیل ---
سمت سرپرست اداره شيلات شهرستان بابل
تحصیلات لیسانس
آدرس و تلفن 01132220990- بابل- روبروی سپاه پاسداران
نام و نام خانوادگی بهروز عمرانی بهروز عمرانی
ایمیل ---
سمت رئیس اداره شیلات شهرستانهای نورومحمودآباد
تحصیلات لیسانس
آدرس و تلفن محمودآباد- خیابان شهیدآسد- اداره شیلات 01144731706
نام و نام خانوادگی حسن عرب تبار حسن عرب تبار
ایمیل ---
سمت فرمانده پایگاه مرکزی بابلسر
تحصیلات لیسانس
آدرس و تلفن بابلسر- میدان شیلات- یگان حفاظت منابع-01135289274
نام و نام خانوادگی جعفر فلاحتی چهره جعفر فلاحتی چهره
ایمیل ---
سمت رئیس گروه ترویج و آموزش آبزیان
تحصیلات فوق لیسانس
آدرس و تلفن بابلسر- خیابان شریعتی- اداره کل شیلات مازندران
نام و نام خانوادگی جعفر احسانی کناری جعفر احسانی کناری
ایمیل ---
سمت مسئول نمایندگی شیلات شهرستان فریدونکنار
تحصیلات فوق ليسانس
آدرس و تلفن فریدونکنار- خیابان شهدا- پشت بازار روز- جنب سالن کشتی-01135657939
نام و نام خانوادگی سیدحسین میرابراهیمی سیدحسین میرابراهیمی
ایمیل ---
سمت فرمانده پایگاه تنکابن
تحصیلات لیسانس
آدرس و تلفن نشتارود- جنب زندان - پایگاه حفاظت منابع تنکابن 01154262045
نام و نام خانوادگی حسن قمي اويلي حسن قمي اويلي
ایمیل ---
سمت فرمانده پايگاه نوشهر
تحصیلات فوق دیپلم
آدرس و تلفن جاده نور- منطقه خیرود- یگان حفاظت منابع نوشهر01152053232
نام و نام خانوادگی جمشید طبری
ایمیل ---
سمت فرمانده پایگاه رامسر
تحصیلات فوق دیپلم
آدرس و تلفن ده کیلومتری رامسر به تنکابن - چالکرود- پایگاه حفاظت منابع رامسر 01155373040
نام و نام خانوادگی بهمن ستاري
ایمیل ---
سمت فرمانده پايگاه مرکزي ساري
تحصیلات لیسانس
آدرس و تلفن 01133462490جاده فرح آباد- جنب پژوهشکده اکولوژی دریای خزر- پایگاه حفاظت منابع
نام و نام خانوادگی ابوالحسن ملا آقائیان ابوالحسن ملا آقائیان
ایمیل ---
سمت فرمانده پایگاه ایزده
تحصیلات فوق دیپلم
آدرس و تلفن ایزد شهر- گلسار 15- انتهای کوچه یگان حفاظت منابع آبزیان01144532692
نام و نام خانوادگی نبي اله داداشي تنکابني نبي اله      داداشي تنکابني
ایمیل ---
سمت رئيس اداره پيشگيري
تحصیلات ليسانس
آدرس و تلفن 01135289488- بابلسر- میدان شیلات- یگان حفاظت منابع
نام و نام خانوادگی سید محمد حسینی سید محمد حسینی
ایمیل ---
سمت فرمانده پايگاه چپکرود
تحصیلات فوق دیپلم
آدرس و تلفن 01142565646شهرستان جویبار- بخش گیلخواران- روستای گلدشت
نام و نام خانوادگی مرتضی مجدی مرتضی مجدی
ایمیل ---
سمت رئيس اداره شيلات شهرستان عباس آباد
تحصیلات فوق لیسانس
آدرس و تلفن عباس آباد- جنب مسجد جامع-01154670699
نام و نام خانوادگی سیدهادی عقیلی سیدهادی عقیلی
ایمیل ---
سمت رئيس اداره شيلات شهرستان آمل
تحصیلات فوق ليسانس
آدرس و تلفن 01144256988-9
نام و نام خانوادگی تقی محمدی فوتمی
ایمیل ---
سمت رئیس گروه توسعه آبزیان آبهای داخلی
تحصیلات فوق لیسانس
آدرس و تلفن 01135289413-01135289436
نام و نام خانوادگی مصطفی رضوانی مصطفی رضوانی
ایمیل ---
سمت رئیس اداره شیلات شهرستان نوشهر و چالوس
تحصیلات فوق لیسانس
آدرس و تلفن 01152374047-8
نام و نام خانوادگی قدرت اله دهقان قدرت اله دهقان
ایمیل ---
سمت رئیس اداره شیلات شهرستان بابلسر
تحصیلات فوق لیسانس
آدرس و تلفن 01135289266
نام و نام خانوادگی رضا فلکی مقدم رضا فلکی مقدم
ایمیل ---
سمت رئیس اداره شیلات شهرستان تنکابن
تحصیلات فوق لیسانس
آدرس و تلفن تنکابن - خ جمهوری اداره شیلات تنکابن 54271250
نام و نام خانوادگی علی پاشا زانوسی علی پاشا زانوسی
ایمیل ---
سمت رئیس مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آزاد ماهیان شهید باهنر کلاردشت
تحصیلات فوق لیسانس
آدرس و تلفن 01152642604-6
نام و نام خانوادگی محمد مهدی عباس زاده محمد مهدی عباس زاده
ایمیل ---
سمت رئس اداره شیلات شهرستانهای سوادکوه و سوادکوه شمالی
تحصیلات فوق لیسانس
آدرس و تلفن سوادکوه شمالی - خ شهید تیموری - خ پاسداران جنب اداره صنعت و معدن 42447101
نام و نام خانوادگی سیّد حسن سلیلی لاریمی سیّد حسن سلیلی لاریمی
ایمیل ---
سمت رئیس اداره شیلات شهرستان جویبار و سیمرغ
تحصیلات لیسانس
آدرس و تلفن جویبار- خ امام - بانک قرض الحسنه امام علی طبقه دوم 42533564
نام و نام خانوادگی صفی اله عسکری فر صفی اله عسکری فر
ایمیل ---
سمت رئیس اداره شیلات شهرستان قائم شهر
تحصیلات فوق لیسانس
آدرس و تلفن قائم شهر- خ ساری - جنب پارک ولی عصر01142074510
نام و نام خانوادگی عباس اسماعیلی ملا عباس اسماعیلی ملا
ایمیل ---
سمت رئیس اداره شیلات شهرستانهای بهشهر، نکاو گلوگاه
تحصیلات دکتری
آدرس و تلفن بهشهر- بلوارهاشمی نژاد - ساختمان جهاد بهشهر 34522446
نام و نام خانوادگی محمد ذبیح اله حسین نژاد محمد ذبیح اله حسین نژاد
ایمیل ---
سمت مسئول بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
تحصیلات لیسانس الهیات ، فقه و مبانی حقوق
آدرس و تلفن بابلسر خ شریعتی 35289423 - 011
نام و نام خانوادگی حجت الاسلام محمد صادق باباجانیان بیشه حجت الاسلام محمد صادق باباجانیان بیشه
ایمیل ---
سمت مسئول دفترنمایندگی ولی فقیه
تحصیلات سطح 1 حوزوی
آدرس و تلفن بابلسر خ شریعتی 35289439 - 011
نام و نام خانوادگی قاسمعلی اکبرپورروشن قاسمعلی اکبرپورروشن
ایمیل ---
سمت کارشناس مسئول امورحقوقی
تحصیلات لیسانس حقوق قضایی
آدرس و تلفن بابلسر خ شریعتی 35289406 - 011
نام و نام خانوادگی پرویز گل پورعربی پرویز گل پورعربی
ایمیل ---
سمت رئیس اداره فنی و عمرانی
تحصیلات فوق لیسانس
آدرس و تلفن بابلسر خ شریعتی 35289408 - 011
رفتن به بالای صفحه