سال 1401 «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین»
English امروز: دوشنبه 8 خرداد 1402

ارایه مجوز تکثیر و پرورش آبزیان

ردیف عنوان خدمات کد شناسه پیوندها
1 صدور مجوز پرورش آبزیان در منابع آب‏های داخلی طبیعی و نیمه طبیعی (آب‏بندان‏ها و ...) 13022461100
2 صدور مجوز پرورش آبزیان در مزارع صنعتی و نیمه صنعتی 13022461101
3 صدور مجوز پرورش آبزیان در مزارع غیرصنعتی و سنتی 13022461102
4 صدور مجوز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان 13022461103
5 صدور مجوز پرورش ماهی در دریا (قفس) 13022461104