سال 1402: مهار تورم، رشد تولید

English امروز: دوشنبه 31 اردیبهشت 1403

صدور مجوز تامین، انتقال و جایگزینی شناورهای صیادی

ردیفعنوان خدماتکد شناسهپیوندها
1صدور مجوز تامین، انتقال و جایگزینی شناورهای صیادی (آب‏های ساحلی، آب‏های فراساحلی)13022462100