سال 1403: جهش تولید با مشارکت مردم

English امروز: یکشنبه 3 تیر 1403

صدور مجوز خاویار و گوشت ماهیان خاویاری

ردیفعنوان خدماتکد شناسهپیوندها
1صدور مجوز تامین، توزیع و فروش (داخلی) خاویار و گوشت ماهیان خاویاری پرورشی تولید داخل کشور13022945000