سال 1401 «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین»
English امروز: دوشنبه 8 خرداد 1402

ارایه مجوز صادرات و واردات آبزیان

ردیف عنوان خدمات کد شناسه پیوندها
1 صدور مجوز صادرات آبزیان و محصولات آبزیان (گواهی صید غیرIUU) 13012463100
2 صدور مجوز واردات آبزیان و محصولات آبزیان (بچه ماهی، ماهی زنده، تخم چشم‏زده، مولد، زینتی و ...) 13012463101
3 صدور مجوز صادرات محصولات ماهیان خاویاری (CITES) 13012463102
4 صدور مجوز واردات محصولات ماهیان خاویاری (CITES) 13012463103