19:25:21 1400/10/07 ارایه مجوز نگهداری و فروش آبزیان
ردیف عنوان زیرخدمت کد شناسه پیوندها
1 صدور مجوز نگهداری و عمده فروشی آبزیان  13022464100
2 صدور مجوز نگهداری و خرده فروشی آبزیان  13022464101
3 صدور مجوز نگهداری و فروش در بازارها و پایانه‏‌های تخصصی آبزیان  13022464102
4 صدور مجوز نگهداری و عرضه ذیل زون‏های پروتئینی آبزیان  13022464103
5 صدور مجوز نگهداری و خرده ‏فروشی ماهی زنده  13022464104
6 صدور مجوز نگهداری و دپو ماهی زنده  13022464105
رفتن به بالای صفحه