107 بازگشایی شیلهاورهاسازی میلیونهاقطعه بچه ماهی سفیددرمصب رودخانه های منتهی به دریا دراستان مازندران
بازگشایی شیلهاورهاسازی میلیونهاقطعه بچه ماهی سفیددرمصب رودخانه های منتهی به دریا دراستان مازندرانبه گزارش روابط عمومی شیلات مازندران بابازگشایی 14 شیل ایجادشده دررودخانه های شیلاتی استان میلیونها قطعه بچه ماهی سفیدتکثیرطبیعی پس ازدوماه دررودخانه های شیلاتی رهاسازی تا سبب بازسازی ذخایردریا گردند،درمراسم بازگشایی یکی ازشیلهای ایجادشده دررودخانه سردآبرودشهرستان چالوس که پیرفلک مشاوراستاندارودبیرکمسیون برنامه ریزی مبارزه باقاچاق کالاوارزاستان ومسولین شهرستانی حضورداشتندمهندس ولی اله محمدزاده سرپرست شیلات مازندران پروژه شیل گذاری واحیای زیستگاههای طبیعی تکثیرآبزیان دریای خزررایکی ازماموریتهای شیلات مازندران برشمرد وگفت: درسال جاری تعداد14 شیل دررودخانه های سردآبرود،مله بود،خیرود ،علم رود ،نسارود،کاظم رود ،طالش خیل ،نمک آبرود،خشکدره،سیاهرود لاریم،تجن،چینم رودوتیله کناربامشارکت بیش از50 درصد جامعه صیادی استان ایجادشدکه درهررودخانه هابطورمیانگین 300 ماهی مولدتوسط خود تعاونیها رهاسازی شدکه به دلیل فراهم شدن محیط مناسب وامن برای تکثیرطبیعی ،امروزبچه ماهیهای تکثیری به وزن مطلوب رسیدن که بابازگشایی شیل بچه ماهیان پس ازمدتی به دریا مهاجرت می نمایند،محمدزاده درادامه بااشاره به احتمال گرما واحتمال کم آبی به منظورپیشگیری ازحوادثاحتمالی امسال شیلها کمی زودتربازگشایی شده است افزود:

باتوجه به ضریب بازگشتی مطلوب بچه ماهیهای تکثیری به دریا انتظار می رودشاهدرونق صیددرسبدصیادان باشیم ،

پیرفلک  هم  ضمن تمجیدازتلاشهای شیلات مازندران برای بازسازی ذخایرآبزیان دریا،ازحمایتهای شورای حفظ حقوق بیت المال ازاجرای طرح شیل گذاری وممانعت ازهرگونه عملیات واقداماتی که مانع اجرای طرح می گرددخبرداد،

علی پاشازانوسی رﺋیس اداره شیلات شهرستان نوشهروچالوس میزبان مراسم بازگشایی درسردآبرودشهرستان چالوس بودگفت: رودخانه های غرب استان محیط مناسبی برای مهاجرت ماهیان مولدبرای تخم ریزی وایجادشیل هستندکه متاسفانه درسالهای اخیربه دلیل برداشتهای بی رویه شن وماسه ،ساخت وسازهای غیرمناسب ،ورودفاضلابهای شهری وروستایی ونیزصیدهای غیرمجازمحل تکثیرطبیعی وزیستگاههای طبیعی ماهیان دریا دستخوش تغییرات شده که شیلات مازندران باهمکاری جامعه صیادی وایجادشیل زمینه لازم رابرای تکثیرطبیعی فراهم نموده است

تاریخ انتشار: 13:36:9 1397/03/14
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
موضوعات مرتبط
قدرت‌الله دهقان سرپرست  اداره شیلات شهرستان  بابلسر در نشست کارگروه توسعه صادرات شهرستان خبرداد: ۴ واحد تولیدی صادرکننده محصولات شیلاتی در بابلسر فعالیت می‌کنند سرپرست معاونت صیدوبنادرماهیگیری شیلات مازندران خبرداد: صیدماهیان استخوانی درمازندران تانیمه آذر ماه رشد12 درصدی داشته است برگزاری جلسه هماهنگی کارشناسان اداره کل هوا شناسی و شیلات مازندران درزمینه نقش هواشناسی در تردد شناورها حضورمشاوراستاندارومسول امورایثارگران استان درمنزل شهیدمدافع حرم شهیدعلیرضا بریری وشهیدجهادگرعلی ضابط پوردربابلسر مهندس عبداله ریاحی مشاوراستاندارومسول امورایثارگران استانداری مازندران خبرداد: خدمات رسانی مطلوب وموثرتر به ایثارگران دردستگاهها ازاهداف وماموریتهای امورایثارگران است بررسی وضعیت آبزی پروران شیلات آمل باحضور مدیرکل شیلات استان درمحل اداره شیلات شهرستان مدیرکل شیلات مازندران خبرداد: صادرات 22 میلیون دلاری محصولات شیلاتی از مازندران به اروپاوآمریکاوآسیا مدیرکل شیلات مازندران باحضوردراداره شیلات شهرستان بابل خبرداد: باتوجه استقبال خوب مردم شهرستان بابل ازجشنواره طبخ وعرضه ماهی ،این جشنواره بابرنامه ریزی درسایر شهرستانها برگزارخواهدشد تاکید مدیرکل شیلات مازندران برایجادجایگاه طبخ وعرضه ماهی زنده درمحورهای مواصلاتی بازدید سردار نانواکناری نماینده مردم شهرستانهای بابلسر و فریدونکناردرمجلس شورای اسلامی از پروژه های شیلاتی شهرستان بابلسر برگزاری جشن ولادت سراسر نور و برکت پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) در اداره کل شیلات مازندران برگزاری مراسم گرامیداشت هفته بسیج دراداره کل شیلات مازندران برگزاری جشن ولایت وامامت آقا امام زمان (عج) دراداره کل شیلات مازندران حسن اصغریان رستمی، مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری دربازدید ازجشنواره طبخ وعرضه آبزیان شهرستان بابل گفت:  ازمجموع 165/5 میلیارد تومان تسهیلات روستایی پرداختی سال گذشته 10 میلیاردآن مربوط به طرحهای شیلاتی بوده است ازنفرات برترجشنواره طبخ وعرضه آبزیان (ماهی) شهرستان بابل تجلیل شد
رفتن به بالای صفحه