76 بازدید مدیرکل و جانشین مدیرکل شیلات مازندران ازفعالیت صید تعاونیها ی پره درآخرین روزفعالیت صیدوصیادی
 بازدید مدیرکل و جانشین مدیرکل شیلات مازندران ازفعالیت صید تعاونیها ی پره درآخرین روزفعالیت صیدوصیادی
به گزارش روابط عمومی شیلات مازندران 15 فروردین ماه آخرین روزفعالیت تعاونیهای صیادی پره دراستان مازندران است و این تعاونیهای صیادی تورهای خودراازدریا جمع آوری خواهند نمود.مهندس ولی اله محمدزاده مدیرکل شیلات مازندران به اتفاق دکترقاسم کریم زاده جانشین ومعاون صیدوبنادر ماهیگیری وروسای ادارت شیلات شهرستانهای نورومحموآباد ،فریدونکنار،جویبارو ساری ،سیدمحمد رضوی رﺋیس هیات مدیره اتحادیه ماهیگیران پره ،خشایار نوایی مدیرعامل اتحادیه مذکور صبح روزپنجشنبه ازفعالیت تعاونی  های صیادی حوزه فعالیتی ادارات شیلات شهرستانهای مذکور بازدید و ازتلاشها وزحمات صیادان منطقه مذکور درطول 6 ماه فعالیت صید وصیادی وتامین پروتیین مورد نیازجامعه ( ماهی) تشکروقدردانی نموده وازاینکه صیادان استان قوانین ومقررات صیدوصیادی رادرطول فصل سفید رعایت نمودند تشکرکرد.
لازم به ذکراست تعاونیهای صیادی پره درحوزه فعالیتی ادارات شیلات شهرستان مذکور نقش مهمی درصید ماهیان استخوانی داشتند

تاریخ انتشار: 14:13:32 1398/01/15
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
موضوعات مرتبط
ارزش اقتصادی حدود 10 میلیاردتومانی تکثیر طبیعی بچه ماهی سفید درحوضچه ها وشیل های ایجادشده درمازندران هم اندیشی شیلات مازندران و اتحادیه ماهیان سردآبی استان حضورفرماندارشهرستان جویبار درپایگاه حفاظت منابع آبزیان چپکرود استقرار تیم سنجش فشارخون شبکه بهداشت شهرستان بابلسر دراداره کل شیلات مازندران آغازرهاسازی بیش از 20 میلیون قطعه بچه ماهی سفید حاصل ازتکثیرطبیعی درمازندران  تجدید میثاق مدیرکل وکارکنان شیلات مازندران  با آرمان‌های امام (ره) و شهدا به مناسبت هفته جهادکشاورزی مدیرکل شیلات مازندران درحاشیه پنل تخصصی بخش کشاورزی همایش فرصتهای سرمایه گذاری درساری خبرداد: شرایط لازم برای صادرات 10 تن خاویار و 2 هزارتن  گوشت ماهیان خاویاری پرورشی به خارج مهیا است بازدید سردارنانوا کناری نماینده مردم شهرستانهای بابلسروفریدونکنار ازغرفه های شیلاتی درنمایشگاه توانمندیهای صادراتی مازندران دکترنبی اله خون میرزایی معاون وزیرورﺋیس سازمان شیلات ایران دربازدیدازنخستین نمایشگاه توانمندیهای صادراتی استان درساری تاکیدکرد: ظرفیت آبزی پروری استان مازندران بسیار بالاست وصرفا به داخل خلاصه نمی شود وتوان صادراتی خوبی دارد آغاز هجدهمین اجلاسیه رؤسای اتاق‌های بازرگانی کشورهای حاشیه دریای خزر در بابلسر دکترگلدوست درمراسم گرامیداشت 14 و15 خرداد درشیلات مازندران گفت:  بعداز امامان معصوم (ع) امام خمینی ازنوادرافرادی است که نزدیکتر به امامان  معصوم  بود برگزاری مسابقات قرآنی و اذان بین کارکنان و فزندان آنان درشیلات مازندران  استاندارمازندران امروز درآﺋین رهاسازی بچه ماهی سفید به رودخانه های استان درساری تاکید کرد: به  سرمایه گذاری بخش خصوصی در تکثیر مصنوعی انواع بچه ماهی و پرورش ماهیان سردآبی، گرم آبی و بویژه ماهیان خاویاری در استان باید توجه جدی شود. باحضور معاون وزیر ورﺋیس سازمان شیلات ایران واستاندار مازندران صورت پذیرفت: رهاسازی بیش از 80 میلیون قطعه بچه ماهی سفید تکثیری به رودخانه های مازندران دکترخون میرزایی معاون وزیر ورﺋیس سازمان شیلات ایران درضیافت افطاری یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات مازندران تاکید کرد: عملکرد شیلات مازندران درفعالیتهای خردوکلان شیلاتی یک عملکرد الگویی ونمونه است
رفتن به بالای صفحه