32 معاون صیدوبنادرماهیگیری شیلات مازندران خبرداد: افزایش 20 درصدی صید کیلکا سال گذشته دراستان مازندران
 معاون صیدوبنادرماهیگیری شیلات مازندران خبرداد: افزایش 20 درصدی صید کیلکا سال گذشته دراستان مازندرانبه گزارش روابط عمومی شیلات مازندران ،دکتر قاسم کریم زاده این مطلب رادرمحل اداره کل شیلات مازندران دربابلسر اعلام کردوگفت:
44 فروند شناورکیلکا گیردرسال 1397 بیش از 18 هزارتن ماهی کیلکا راصید وجهت مصرف انسانی و تبدیل به پودر وخوراک آبزیان روانه بازارنمودند،وی سرانه صید هرشناور را  بیش از420 تن اعلام کرد وافزود: این میزان صید درمقایسه با سال 96 ازلحاظ وزنی 20 درصد وازنظر ارزش اقتصادی بیش از160 درصد افزایش رانشان می دهد.
کریم زاده درپایان بااعلام اینکه بیش از 49 میلیارد تومان درآمد حاصل تلاش صیادان کیلکا گیر درسال 97 بوده است تصریح کرد: جامعه صیادی کیلکا گیراستان به منظور حفظ وبازسازی ذخایر این گونه های ارزشمند دریای خزر هرساله بامشاهده گونه های غیراستاندارد درسبد صیادی دراوج صیدوصیادی سه ماه ازصیدرا به صورت خودجوش وآگاهانه ازصید خودداری می نمایند. لازم به یادآوری است دوبندرشیلاتی درشهرستانهای بابلسرو امیرآباد دراستان مازندران وجوددارد که لنجهای صیادی درآن پهلو گرفته وبه صیدو صیادی در دریا می پردازند

تاریخ انتشار: 9:54:36 1398/01/24
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
موضوعات مرتبط
ارزش اقتصادی حدود 10 میلیاردتومانی تکثیر طبیعی بچه ماهی سفید درحوضچه ها وشیل های ایجادشده درمازندران هم اندیشی شیلات مازندران و اتحادیه ماهیان سردآبی استان حضورفرماندارشهرستان جویبار درپایگاه حفاظت منابع آبزیان چپکرود استقرار تیم سنجش فشارخون شبکه بهداشت شهرستان بابلسر دراداره کل شیلات مازندران آغازرهاسازی بیش از 20 میلیون قطعه بچه ماهی سفید حاصل ازتکثیرطبیعی درمازندران  تجدید میثاق مدیرکل وکارکنان شیلات مازندران  با آرمان‌های امام (ره) و شهدا به مناسبت هفته جهادکشاورزی مدیرکل شیلات مازندران درحاشیه پنل تخصصی بخش کشاورزی همایش فرصتهای سرمایه گذاری درساری خبرداد: شرایط لازم برای صادرات 10 تن خاویار و 2 هزارتن  گوشت ماهیان خاویاری پرورشی به خارج مهیا است بازدید سردارنانوا کناری نماینده مردم شهرستانهای بابلسروفریدونکنار ازغرفه های شیلاتی درنمایشگاه توانمندیهای صادراتی مازندران دکترنبی اله خون میرزایی معاون وزیرورﺋیس سازمان شیلات ایران دربازدیدازنخستین نمایشگاه توانمندیهای صادراتی استان درساری تاکیدکرد: ظرفیت آبزی پروری استان مازندران بسیار بالاست وصرفا به داخل خلاصه نمی شود وتوان صادراتی خوبی دارد آغاز هجدهمین اجلاسیه رؤسای اتاق‌های بازرگانی کشورهای حاشیه دریای خزر در بابلسر دکترگلدوست درمراسم گرامیداشت 14 و15 خرداد درشیلات مازندران گفت:  بعداز امامان معصوم (ع) امام خمینی ازنوادرافرادی است که نزدیکتر به امامان  معصوم  بود برگزاری مسابقات قرآنی و اذان بین کارکنان و فزندان آنان درشیلات مازندران  استاندارمازندران امروز درآﺋین رهاسازی بچه ماهی سفید به رودخانه های استان درساری تاکید کرد: به  سرمایه گذاری بخش خصوصی در تکثیر مصنوعی انواع بچه ماهی و پرورش ماهیان سردآبی، گرم آبی و بویژه ماهیان خاویاری در استان باید توجه جدی شود. باحضور معاون وزیر ورﺋیس سازمان شیلات ایران واستاندار مازندران صورت پذیرفت: رهاسازی بیش از 80 میلیون قطعه بچه ماهی سفید تکثیری به رودخانه های مازندران دکترخون میرزایی معاون وزیر ورﺋیس سازمان شیلات ایران درضیافت افطاری یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات مازندران تاکید کرد: عملکرد شیلات مازندران درفعالیتهای خردوکلان شیلاتی یک عملکرد الگویی ونمونه است
رفتن به بالای صفحه