سال 1402: مهار تورم، رشد تولید

English امروز: دوشنبه 31 اردیبهشت 1403

بازدید از جایگاه های کمک به تکثیر طبیعی ماهی سفید در حوزه فعالیت اداره شیلات شهرستان عباس آباد

تاریخ: 11:23:34 1402/02/23 بازدید: 345
بازدید از جایگاه های کمک به تکثیر طبیعی ماهی سفید در حوزه فعالیت اداره شیلات شهرستان عباس آباد

این بازدید با حضور جناب آقای دکتر اسماعیلی معاونت محترم صید و بنادر ماهیگیری شیلات مازندران ، مهندس بازیانی کارشناس مسئول اداره کل ، مهندس صادقی رئیس اداره شیلات عباس آباد در صبح جمعه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ به منظور ارائه رهنمودهای لازم ، از جایگاه های کمک به تکثیر طبیعی ماهی سفید واقع در سه پره مهاجر ، امید فردا و هجرت در حوزه فعالیت اداره شیلات شهرستان عباس آباد صورت پذیرفت

Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left

سایر اخبار