سال 1402 «مهار تورم، رشد تولید»

English امروز: یکشنبه 19 آذر 1402

جلسه توجیهی ناظرین پره صیادی با شروع فصل صید

تاریخ: 16:11:45 1402/07/27 بازدید: 159
جلسه توجیهی ناظرین پره صیادی با شروع فصل صید

بافرارسیدن شروع صیدماهیان استخوانی توسط تعاونیهای فعال درامرصیدوصیادی دردریای خزروباعنایت به اهمیت
مو ضوع جلسه ای ساعت۱۰صبح روزسه شنبه مورخ۱۴۰۲/۰۷/۲۵باهدف آموزش واعضای هئیت مدیره تعانیهای پره صیدوصیادی شهرستانهای تنکابن ورامسرو. ناظرین پره ها باحضورفرماندهان محترم یگان حفاظت منابع آبزیان تنکابن و رامسر   نائب رئیس اتحادیه ماهیگیران   کارشناس صید اداره به ریاست آقای مهندس جوربنیان  درمحل این اداره برگزارگردید.درابتداپس ازتلاوت آیاتی چندازکلام الله مجید آقای مهندس جوربنیان رئیس محترم اداره شیلات تنکابن ورامسر ضمن عرض خیر مقدم وتشکرازمهمانان بابت حضوربه موقع  در جلسه اظهار داشتند شرکت های تعاونی  ماهیگیری نقش موثری درامنیت غذایی،اشتغال و تامین پروتئین جامعه داشته ومجموعه شیلات برای کمک به این تلاش گران عرصه تولید از هیچ کوششی دریغ نمی نمایدونسبت به صدور مجوزپروانه صیدبرای اعضاء تعاونیهاو همچنین سوخت یارانه ای و تسهیلات کمک حال این عزیزان می باشد.  سپس باتشریح قوانین ومقرات صید وصیادی واجرای دقیق دستورالعمل ها،قوانین ومقررات برای ناطرین و اعضای هیئت مدیره وهمچنین در خصوص تعیین وتکلیف صیادان بازنشسته وانتقال و واگذاری کارت های صیادی برای جوانان بومی منطقه وایجاد اشتغال را ازاهداف وسیاستهای مهم این اداره دانستند.مهندس جوربنیان ازجناب آقای دکتر کربم زاده مدیرکل محترم شیلات مازندران و معاون محترم صید و بنادر ماهیگیری آقای دکتر اسماعبلی در خصوص حمایتهای همه جانبه دررابطه باصدورپروانه صیدوتحویل آن به صیادان دراداره شیلات شهرستان قدردانی وتشکرنمودند.
درادامه جلسه اعضاء شرکت کننده نقطه نظرات و مشکلات حوزه کاری خودرا بصورت شفاف و آزادانه بیان نمودند.درپایان جلسه مهندس جوربنیان آرزوی سالی پربرکت همراه باسلامتی برای این عزیزان سختکوش راخواستار شدندوقول مساعد دادندکه درصورت بوجودآمدن موانع ومشکلات  برای این قشرزحمنکش دراسرع وقت  نسبت به رفع آن اقدام خواهندکرد.

پیوست: دانلود
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left

سایر اخبار