سال 1403: جهش تولید با مشارکت مردم

English امروز: یکشنبه 3 تیر 1403

دوره آموزشی تکثیر و پرورش زالوی طبی با همکاری اداره شیلات شهرستان قائم شهر

تاریخ: 11:11:37 1402/10/10 بازدید: 569
دوره آموزشی تکثیر و پرورش زالوی طبی با همکاری اداره شیلات شهرستان قائم شهر

دوره آموزشی تکثیر و پرورش زالوی طبی با همکاری اداره شیلات شهرستان قائم شهر ، نظام صنفی کشاورزی ، جهاد کشاورزی ، فنی و حرفه ای ، اداره تحقیقات کشاورزی در تاریخ ششم دیماه در شهرستان قائمشهر برگزار گردید.

پیوست: دانلود
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left

سایر اخبار