سال 1403: جهش تولید با مشارکت مردم

English امروز: یکشنبه 3 تیر 1403

جلسه هم اندیشی باکارکنان شیلات شهرستان نوشهر درزمینه اقتصاددریامحوربویژه پرورش ماهی در قفسهای دریایی

تاریخ: 13:51:24 1403/03/22 بازدید: 53
جلسه هم اندیشی باکارکنان شیلات  شهرستان نوشهر درزمینه اقتصاددریامحوربویژه پرورش ماهی در قفسهای دریایی

به گزارش روابط عمومی شیلات مازندران،  دکتر قاسم کریم زاده مدیرکل شیلات استان مازندران در این نشست با اشاره به ظرفیت ها و پتانسیل های فراوانی که در بخش های مختلف  آبزی پروری در شهرستان نوشهر وجود دارد گفت: صنعت پرورش ماهی در قفس یکی از شیوه‌های نوین آبزی‌پروری است که با توجه به اشتغال، درآمدزایی و بازگشت سریع سرمایه‌دارای متقاضیان زیادی برای سرمایه‌گذاری است اما رونق آن نیازمند تلاش برای حل مشکلات متعدد ابهام های موجود است.   کارکنان شیلات شهرستان باید به منظور افزایش میزان تولید تمام توان خود را برای تحقق این امر مهم بکار گیرند.
مدیر کل شیلات استان مازندران درادامه تاکید نمود: توسعه طرح کمک به تکثیر طبیعی و  پرورش ماهی در قفس های دریایی که به عنوان یکی از پروژه ها در سطح استان و به عنوان پروژه های مهم وشاخص اقتصاد دریا محور و دریا پایه می باشد را دستور کار خود قرار دهند که با توجه به اینکه در طی دو دهه اخیر هم محدودیت منابع آبی و هم محدودیت منابع زمین داریم که بی شک این امر می تواند در ترمیم ذخایر آبزیان و تامین بخشی از پروتئین جامعه،  درآمدزایی و اشتغال نقش مهمی ایفا خواهد کرد.

پیوست: دانلود
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left

سایر اخبار