100 بازدید نماینده مردم شریف ساری و میاندرود از فعالیت‌های شیلاتی شهرستان
بازدید نماینده مردم شریف ساری و میاندرود از فعالیت‌های شیلاتی شهرستان

به گزارش روابط عمومی شیلات مازندران ، بابایی کارنامی نماینده محترم مردم شریف ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی به اتفاق صادقی رئیس شیلات ساری و میاندرود ، ابراهیمی مدیر کل محیط زیست استان و صادقی رئیس اداره شیلات شهرستان ساری و میاندرود  ا فعالیت شیلاتی  شهرستان ساری و دهنه و رودخانه تجن در جهت حمایت از شیلات و حفاظت از انفال مسلمین و ایجاد بستر مناسب برای تکثیر طبیعی ماهیان استخوانی بازدید بعمل آوردندتاریخ انتشار: 20:56:40 1399/10/01
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه