سال 1402 «مهار تورم، رشد تولید»

English امروز: یکشنبه 19 آذر 1402

واگذاری خدمات عمومی نگهداری فضای سبز و باغبانی نوبت دوم - 1401

تاریخ: 07:33:46 1402/04/21 بازدید: 150
واگذاری خدمات عمومی نگهداری فضای سبز و باغبانی نوبت دوم - 1401

((آگهی مناقصه عمومی))

(یک مرحله ای دو نوبتی شماره 3/1401)

دستگاه مناقصه گزار:اداره کل شیلات استان مازندران

موضوع مناقصه: واگذاری خدمات عمومی نگهداری فضای سبز و باغبانی و... شیلات استان مازندران بصورت حجمی در سطح 8/4 هکتار

محل اجرا: اداره کل شیلات استان مازندران و ادارات تابعه ( شیلات شهرستانهای استان )

 

                                                                                                       قاسم کریم زاده

 

                                                                                            مدیر کل شیلات استان مازندران

 

پیوست: دانلود

سایر مطالب