سال 1402 «مهار تورم، رشد تولید»

English امروز: یکشنبه 19 آذر 1402

اجاره تعداد 15 دستگاه خودروی سواری جهت انجام مأموریتهای اداری نوبت اول - 1401

تاریخ: 07:35:31 1402/04/21 بازدید: 162
 اجاره تعداد 15 دستگاه خودروی سواری جهت انجام مأموریتهای اداری نوبت اول - 1401

((آگهی مناقصه عمومی))

(یک مرحله ای دو نوبتی شماره 1/1401)

دستگاه مناقصه گزار: اداره کل شیلات استان مازندران

موضوع مناقصه: اجاره تعداد 15 دستگاه خودروی سواری جهت انجام مأموریتهای اداری

محل اجرا: اداره کل شیلات استان مازندران و ادارات تابعه(شیلات شهرستانهای استان)

 

قاسم کریم زاده

 

مدیر کل شیلات استان مازندران

 

 

پیوست: دانلود

سایر مطالب