«« آگهی مزایده عمومی »» (شماره 98/3)
«« آگهی مزایده عمومی »» (شماره 98/3) دستگاه مزایده گزار: اداره کل شیلات مازندران موضوع مزایده:فروش دو فروند شناور تعدیلی مستقر در بندر صیادی امیرآباد مهلت دریافت اسناد: از زمان ...
شنبه 26 مرداد 1398
((آگهی تجدیدمزایده)) (یک مرحله ای شماره98/2)
بسمه تعالی ((آگهی تجدیدمزایده)) (یک مرحله ای شماره98/2) دستگاه مزایده گزار: اداره کل شیلات استان مازندران موضوع مزایده: فروش ماهیان تازه و منجمد محل اجرا:مرکز تکثیر و حفاظت از ...
شنبه 26 مرداد 1398
((آگهی مزایده)) (یک مرحله ای شماره98/1)
دستگاه مزایده گزار: اداره کل شیلات استان مازندران موضوع مزایده: فروش ماهیان تازه و منجمد محل اجرا: مرکز تکثیر و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آزاد ماهیان شهید باهنر کلاردشت و اداره کل ...
پنجشنبه 3 مرداد 1398
آگهی مناقصه یک مرحله ای شماره 98/3
بسمه تعالی ((آگهی مناقصه عمومی)) (یک مرحله ای شماره 98/3) دستگاه مناقصه گزار: اداره کل شیلات استان مازندران موضوع مناقصه: شیل گذاری (احداث استخر های کمک به تکثیر طبیعی ماهیان ا ...
پنجشنبه 30 خرداد 1398
((آگهی مناقصه عمومی)) (یک مرحله ای شماره 98/2)
دستگاه مناقصه گزار:اداره کل شیلات استان مازندران موضوع مناقصه: واگذاری خدمات عمومی فضای سبز و باغبانی اداره کل شیلات استان مازندران بصورت حجمی در سطح 4/8 هکتار محل اجرا: اداره ...
چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 98/1
بسمه تعالی ((آگهی مناقصه عمومی)) (یک مرحله ای شماره 98/1) دستگاه مناقصه گزار: اداره کل شیلات استان مازندران موضوع مناقصه: اجاره تعداد 16 دستگاه خودروی سواری جهت انجام مأموریتها ...
دوشنبه 19 فروردین 1398
آگهی مزایده عمومی شماره 97/7
«« آگهی مزایده عمومی »» (شماره 97/7) دستگاه مزایده گزار: اداره کل شیلات مازندران موضوع مزایده: 1- تعداد 6دستگاه خودرو نیسان پیکاب مستعمل 2- تعداد 13خودرو اسقاطی محل اجرا: اداره ...
یکشنبه 18 آذر 1397
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 97/3
بسمه تعالی (آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره۹۷/3) دستگاه مناقصه گزار:اداره کل شیلات استان مازندران موضوع مناقصه:خدمات آمارگیری و نظارت بر صید انواع آبزیان دریایی(ماهیان استخ ...
چهارشنبه 11 مهر 1397
رفتن به بالای صفحه