سال 1402: مهار تورم، رشد تولید

English امروز: دوشنبه 31 اردیبهشت 1403

نظرسنجی از ارباب رجوع

در فرم زیر می‌توانید نظرها و پیشنهادهای خود درباره واحدهای تابعه شیلات استان مازندران درج نمایید.
  • این شکایات مستقیماً به واحد حراست اداره کل (واحد بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی) ارسال خواهد شد.
  • در صورت تمایل بعد از ثبت پیشنهاد، شماره 8 رقمی به عنوان شماره رهگیری جهت پیگیری مورد استفاده واقع می‌شود که باید این شماره را یادداشت کنید.
  • همه قسمت‌های ستاره‌دار (*) باید تکمیل گردد.
در صورت تمایل این قسمت را تكمیل فرمایید.
Captcha