دفترچه تلفن اداره کل شیلات استان مازندران
  • اگر در عنوان جستجو حرف "ک" و یا حرف "ی" وجود داشت و نتیجه ای حاصل نشد عبارت را بدون این دو حرف وارد کنید. مانند "محمدی" --> "محمد"
  • به جای نام ترکیبی از قسمتی از نام یا فامیلی استفاده نمایید. مانند "مجید محمدی" --> "محمد"
  • بعد از تایپ عنوان، روی دکمه "جستـــــجو" کلیک نمایید.
ردیف اتاق یا محل کار اسامی افراد داخلی مستقیم ایمیل
1معاون صیدوبنادرماهیگیریعباس اسماعیلی ملا14035289402-35287262-دورنگار35289432---
2روابط عمومیبهمن قنبری15935289396---
3معاون آبزی پروریعسکری منعمی13535289436-35287262---
4دفترمدیرکلدکتر قاسم کریم زاده161-162-16335289400 دورنگار-35289404---
5گروه فرآوری و بهبود کیفیتحسن حسین نژاد14935289410-35289412---
6گروه پایش صنایع شیلاتی وتوسعه بازارحسین اصغری کریمی15035289412-35289410---
7معاون برنامه ریزی و منابعسید محمود مصدقی12235289422---
8دفترنمایندگی ولی فقیهحاج آقاباباجانیان15735289439---
رفتن به بالای صفحه