دفترچه تلفن اداره کل شیلات استان مازندران
  • اگر در عنوان جستجو حرف "ک" و یا حرف "ی" وجود داشت و نتیجه ای حاصل نشد عبارت را بدون این دو حرف وارد کنید. مانند "محمدی" --> "محمد"
  • به جای نام ترکیبی از قسمتی از نام یا فامیلی استفاده نمایید. مانند "مجید محمدی" --> "محمد"
  • بعد از تایپ عنوان، روی دکمه "جستـــــجو" کلیک نمایید.
ردیف اتاق یا محل کار اسامی افراد داخلی مستقیم ایمیل
1معاون آبزی پروریعسکری منعمی امیری13535289436-35287262---
2معاون صیدوبنادرماهیگیریقاسم کریم زاده14035289402-35287262-دورنگار35289432---
3معاون برنامه ریزی و منابعنیما حسین زاده12235289422---
4دفترمدیرکلمهندس ولی اله محمدزاده -.. مهردادقدمی عربی149-150-15135289400 دورنگار-35289404---
5 گروه پایش صنایع شیلاتی وتوسعه بازارحسین اصغری کریمی 15335289412-35289410---
6 گروه فرآوری و بهبود کیفیتحسن حسین نژاد15335289410-35289412---
7دفترنمایندگی ولی فقیهحاج آقاباباجانیان15735289439---
8روابط عمومیمختار قلی زاده تهمتن15935289396---
رفتن به بالای صفحه