سال 1403: جهش تولید با مشارکت مردم

English امروز: یکشنبه 3 تیر 1403

دفترچه تلفن

  • اگر در عنوان جستجو حرف "ک" و یا حرف "ی" وجود داشت و نتیجه ای حاصل نشد عبارت را بدون این دو حرف وارد کنید. مانند "محمدی" --> "محمد"
  • به جای نام ترکیبی از قسمتی از نام یا فامیلی استفاده نمایید. مانند "مجید محمدی" --> "محمد"
  • بعد از تایپ عنوان، روی دکمه "جستـــــجو" کلیک نمایید.
ردیفعنوان اتاقافرادشماره داخلیشماره مستقیمایمیل
1گروه پایش صنایع شیلاتی وتوسعه بازارحسین اصغری کریمی15035289412-35289410
2گروه فرآوری و بهبود کیفیترضا قادی پاشا14935289410-35289412
3معاون برنامه ریزی و منابعحسن حسین نژاد12235289422
4معاون صیدوبنادرماهیگیریعباس اسماعیلی ملا14035289402-35287262-دورنگار35289432
5دفترنمایندگی ولی فقیهحاج آقاباباجانیان15735289439
6دفترمدیرکلدکتر قاسم کریم زاده161-162-16335289400 دورنگار-35289404
7معاون آبزی پروریعسکری منعمی13535289436-35287262
8روابط عمومیبهمن قنبری15935289396