دفترچه تلفن اداره کل شیلات استان مازندران
  • اگر در عنوان جستجو حرف "ک" و یا حرف "ی" وجود داشت و نتیجه ای حاصل نشد عبارت را بدون این دو حرف وارد کنید. مانند "محمدی" --> "محمد"
  • به جای نام ترکیبی از قسمتی از نام یا فامیلی استفاده نمایید. مانند "مجید محمدی" --> "محمد"
  • بعد از تایپ عنوان، روی دکمه "جستـــــجو" کلیک نمایید.
ردیف اتاق یا محل کار اسامی افراد داخلی مستقیم ایمیل
1معاون آبزی پروریمحمد مهدی عباس زاده13535289436-35287262---
2دفترمدیرکلدکتر حسن اسحاقی.. مهردادقدمی عربی149-150-15135289400 دورنگار-35289404---
3روابط عمومیعلی اکبر جعفری15935289396---
4معاون صیدوبنادرماهیگیریقاسم کریم زاده14035289402-35287262-دورنگار35289432---
5معاون برنامه ریزی و منابعنیما حسین زاده12235289422---
6 گروه پایش صنایع شیلاتی وتوسعه بازارحسین اصغری کریمی 15335289412-35289410---
7 گروه فرآوری و بهبود کیفیتحسن حسین نژاد15335289410-35289412---
8دفترنمایندگی ولی فقیهحاج آقاباباجانیان15735289439---
رفتن به بالای صفحه