7:50:57 1400/08/18 ارایه مجوز صید و صیادی 13022462000
ردیف عنوان زیرخدمت کد شناسه جزئیات خدمت سامانه خدمات دولت سامانه الکترونیکی
1 صدور مجوز تامین، انتقال و جایگزینی شناورهای صیادی (آب‏های ساحلی، آب‏های فراساحلی) 13022462100 مشخصات خدمت اطلاعات خدمت http://simorgh.fisheries.ir
2

صدور پروانه صید  (آب‏های ساحلی، آب‏های فراساحلی)

13022462101 مشخصات خدمت اطلاعات خدمات http://simorgh.fisheries.ir
3

صدور مجوز سفر صیادی (آب‏های ساحلی، آب‏های فراساحلی) 

13022462102 مشخصات خدمت اطلاعات خدمت http://simorgh.fisheries.ir
4

صدور مجوز صید تفریحی (دریایی) (سواحل، بنادر و جزایر)

13022462103 مشخصات خدمت اطلاعات خدمت http://simorgh.fisheries.ir
5

صدور مجوز صید در منابع آب‏های داخلی طبیعی و نیمه‏ طبیعی

13022462104 مشخصات خدمت اطلاعات خدمات http://simorgh.fisheries.ir
رفتن به بالای صفحه