7:45:40 1400/08/18 ارایه مجوز صادرات و واردات آبزیان 13012463000
ردیف  عنوان زیرخدمت کد شناسه جزئیات خدمت سامانه خدمات دولت سامانه الکترونیکی
1 صدور مجوز صادرات آبزیان و محصولات آبزیان (گواهی صید غیرIUU) 13012463100 مشخصات خدمت اطلاعات خدمات https://epl.irica.ir
2 صدور مجوز واردات آبزیان و محصولات آبزیان (بچه ماهی، ماهی زنده، تخم چشم‏زده، مولد، زینتی و ...) 13012463101 مشخصات خدمت اطلاعات خدمات http://neweyedegg.fisheries.ir
3 صدور مجوز صادرات محصولات ماهیان خاویاری (CITES) 13012463102 مشخصات خدمت اطلاعات خدمات https://epl.irica.ir
4 صدور مجوز واردات محصولات ماهیان خاویاری (CITES) 13012463103 مشخصات خدمت اطلاعات خدمات https://epl.irica.ir
رفتن به بالای صفحه