10:28:55 1399/12/05 ارایه مجوز نگهداری و فروش آبزیان
ردیف  عنوان زیرخدمت کد شناسه جزئیات خدمت سامانه الکترونیکی
1 صدور مجوز نگهداری و عمده فروشی آبزیان  13022464100 مشخصات خدمت https://semak.maj.ir
2 صدور مجوز نگهداری و خرده فروشی آبزیان  13022464101 مشخصات خدمت https://semak.maj.ir
3 صدور مجوز نگهداری و فروش در بازارها و پایانه‏‌های تخصصی آبزیان  13022464102 مشخصات خدمت https://semak.maj.ir
4 صدور مجوز نگهداری و عرضه ذیل زون‏های پروتئینی آبزیان  13022464103 مشخصات خدمت https://semak.maj.ir
5 صدور مجوز نگهداری و خرده ‏فروشی ماهی زنده  13022464104 مشخصات خدمت https://semak.maj.ir
6 صدور مجوز نگهداری و دپو ماهی زنده  13022464105 مشخصات خدمت https://semak.maj.ir
رفتن به بالای صفحه