11:54:13 1398/02/03 خدمات الکترونیکی صنایع شیلاتی و توسعه بازار
خدمت: مجموعه‌ای از فرآیندها است که در تعاملات بین مراجعین و دستگاه‌های اجرایی یا سامانه‌های این دستگاه‌ها برای انجام درخواست مراجعین روی می‌دهد و ارزش افزوده ایجاد می‌کند.

شناسه خدمت نام خدمت فرآیندها و مراحل انجام کار وضعیت آدرس محل خدمت توضیحات خدمت
13021206100 خدمات توسعه بازار آبزیان شیلات از طریق سامانه الکترونیکی https://epl.irica.ir دانلود
13021206102 مجوز صادرات آبزیان صید شده به اتحادیه اروپایی (خاویار و ماهیان خاویاری CITES) از طریق سامانه الکترونیکی https://epl.irica.ir دانلود
13021206103 مجوز صنایع تبدیلی آبزیان از طریق سامانه الکترونیکی https://epl.irica.ir دانلود
13021206104 مجوز واردات آبزیان زنده از طریق سامانه الکترونیکی https://epl.irica.ir دانلود
13021206105 مجوز نگهداری ماهی زنده به منظور خرده فروشی در جایگاه های ویژه از طریق سامانه الکترونیکی https://epl.irica.ir دانلود
13021206106 مجوز ساخت مرکز عرضه آبزیان از طریق سامانه الکترونیکی https://epl.irica.ir دانلود
13021206107 مجوز بهره‌برداری از مرکز عرضه آبزیان از طریق سامانه الکترونیکی https://epl.irica.ir دانلود
13021206101 ارائه معرفی‌نامه برای بهره‌مندی از تسهیلات بانکی از طریق سامانه الکترونیکی http://cita.maj.ir دانلود

 

رفتن به بالای صفحه