13:28:55 1399/03/12 گزارش عملکرد

گزارش عملکرد1397 اداره کل شیلات استان مازندران در یک نگاه

 

ردیف

شرح

واحد

عملکرد1396

عملکرد1397

برنامه 1397

1398برنامه

1

صید کیلکا

تن

16244

19479

16300

16550

2

صید ماهیان استخوانی

تن

3819

9261

7509

7600

3

صید ماهیان خاویاری

تن

10

7.4

14

14

4

خاویار

تن

0.647

0.5

104

1.4

جمع صید

تن

20073

28747.9

23824.4

24164

 

 

1

ماهیان گرمابی

تن

58347

59557

56829

57699

2

ماهیان سردآبی

تن

14357

14467

21380

21750

3

ماهیان خاویاری پرورشی

تن

1838

1407

1313

1395

4

پرورش ماهی در قفس

تن

900

580

10000

20000

جمع آبزی پروری

تن

75442

76011

89522

100844

 

جمع کل صید و آبزی پروری

تن

95516

104578.9

113346.4

125008

 

خاویار پرورشی

کیلوگرم

1480

2800

-

0

 

سایر

ماهیان زینتی

قطعه

2622000

2850000

2800000

3000000

میزان صادرات محصولات شیلاتی

وزن(تن)

2469

7019

-

3700تقریبا

ارزش(میلیون دلار)

10.9

29.7

-

15.6

مصرف سرانه آبزیان

کیلوگرم

13.85

13.96

13.46

13.60

تسهیلات بانکی

میلیارد  ریال

192

225

-

 

اعتبارات هزینه ای

میلیارد ریال

270

252

 

0

شیل گذاری

تعداد استخرو جایگاههای صید

24

43

 

0

شیل گذاری

فعالیت مراکزتکثیر(دولتی)

تکثیر(میلیون قطعه)

20

20

 

25

میلیون قطعه

65

48

67.2

0

 

مراکزتکثیر بخش خصوصی

میلیون قطعه

59

64

 

0

گردش اقتصادی

میلیارد ریال

8600

17038

 

0

 

 

 

 

 

 

 

                         
 

نکته: تعداد اشتغال مستقیم بخش شیلات در سال 1397:                              حدود 12000 نفر

 

 

اقدامات شاخص فعالیتهای اداره کل شیلات مازندران درسال 1398

 

ردیف

عنوان اقدام

اهداف

آثارونتایج

1

تولید ماهیان پرورشی

توسعه متوازن فعالیتهای آبزی پروری 

تولید81000 تن و کسب رتبه اول آبزی پروری ورتبه نخست تولید ماهیان گرمابی درکشور

2

صادرات خاویار پرورشی

حمایت از تولید ملی و ارز آوری برای کشور

1253یلوگرم به ارزش  736   هزار دلارورتبه نخست آن درسطح کشور

3

صید ماهیان دریایی

تثبیت اشتغال در بخش صید و صیادی

24000تن

4

تکثیر ورهاسازی بچه ماهی دردریای خزر  توسط مراکز بازسازی ذخایر آبزیان استان

بازسازی ذخایر آبزیان دریایی

100میلیون قطعه

5

تولید ماهی در قفسهای دریایی

بهره گیری از منابع آبهای لب شوروکاهش فشار برمنابع آب شیرین،تولید محصول با کیفیت وشبه ارگانیک در محیط کاملاطبیعی، تولید محصول با هزینه کمتر

25عدد قفس ماهیدار گشته با پیش بینی تولید بیش از 500  تن

6

کل صادرات انواع آبزیان دریایی و پرورشی

حمایت از تولید ملی و ارز آوری برای کشور

11240تن به ارزش35.9

میلیون دلار

7

عملکردمکانیزاسیون در مزارع ماهیان پرورشی

استفاده بهینه از آب وخاک، افزایش تولید در واحد سطح،ارتقاء بهره وری،کاهش هزینه تولیدی واقتصادی ترکردن تولید

با بهره گیری ازدستگاههای هواده، درام فیلتر ومولد اکسیژن منجر به افزایش تولید 25%از آبزیان پرورشی

8

شیل گذاری در زیستگاههای طبیعی ماهیان دریایی

حفظ تنوع گونهای ماهیان دریای خزر،کمک به مهاجرت وتکثیر طبیعی ماهیان دررودخانه ها، کمک به تنوع ژنتیکی ماهیان ، مشارکت جامعه بهره بردار

اقتصادی شدن فعالیتهای صید صیادی وافزایش ذخائر آبزیان ، درسطح استان از محل عملیات شیل گذاری اجراء با احداث 44 واحد استخردر جایگاه صید پره ودر 23رشته رودخانه و با تولید 25 میلیون قطعه بچه ماهی درسال98

9

میزان مصرف سرانه آبزیان

افزایش فرهنگ آبزی مصرفی درجامعه

14.04 کیلوگرم

10

تولید کنسرو

افزایش تنوع محصولات شیلاتی

15  میلیون قوطی

11

تولید فیله و بسته بندی و عمل آوری

افزایش تنوع محصولات شیلاتی

400تن

12

تولید پودرماهی

افزایش تنوع محصولات شیلاتی

4000تن

 

             

 

 

رفتن به بالای صفحه