9:16:39 1399/12/09 گزارش عملکرد

جدول:مقایسه میزان تولیدات سازمان شیلات( صید و آبزی پروری)  با تولیدات آبزیان شیلات مازندران در سال 1398

آبهای شمال

نوع محصول

تولید کشور (تن)

تولید استان (تن)

سهم استان (درصد)

ماهیان خاویاری (کیلو گرم )

13001

4459

34

خاویار (کیلو گرم)

849

226

27

ماهیان استخوانی (تن)

10921

5322

49

ماهی کیلکا (تن)

24586

19740

80

جمع آبهای شمال

35521

25067

71

آبهای جنوب

ماهیان کفزی

282212

0

0

میگوی دریایی

9937

0

0

ماهیان سطحزی ریز

97880

0

0

ماهیان سطحزی درشت

297840

0

0

میکتوفیده

31112

0

0

زله فیش

1238

0

0

جمع آبهای جنوب

720219

0

0

جمع صید

755740

0

0

آبزی پروری

ماهیان گرمابی

213590

63370

30

ماهیان خاویاری

2515

1483

59

منابع آبی

69404

319

0.46

ماهیان سردابی

182616

15341

8

میگوی آب شور

46114

0

0

میگوی آب شیرین و شاه میگو

66

0

0

تولید ماهیان دریایی در قفس

12442

500

5

جمع آبزی پروری

526746

81013

15

جمع کل

1282486

106080

8

میزان و ارزش صادرات بخش شیلات در سال 98

مقدار صادرات ( تن)

146000

11240

8

ارزش صادرات( میلیون دلار)

538.9

35.9

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اقدامات شاخص فعالیتهای اداره کل شیلات مازندران درسال 1398

 

ردیف

عنوان اقدام

اهداف

آثارونتایج

1

تولید ماهیان پرورشی

توسعه متوازن فعالیتهای آبزی پروری 

تولید81000 تن و کسب رتبه اول آبزی پروری ورتبه نخست تولید ماهیان گرمابی درکشور

2

صادرات خاویار پرورشی

حمایت از تولید ملی و ارز آوری برای کشور

1253یلوگرم به ارزش  736   هزار دلارورتبه نخست آن درسطح کشور

3

صید ماهیان دریایی

تثبیت اشتغال در بخش صید و صیادی

24000تن

4

تکثیر ورهاسازی بچه ماهی دردریای خزر  توسط مراکز بازسازی ذخایر آبزیان استان

بازسازی ذخایر آبزیان دریایی

100میلیون قطعه

5

تولید ماهی در قفسهای دریایی

بهره گیری از منابع آبهای لب شوروکاهش فشار برمنابع آب شیرین،تولید محصول با کیفیت وشبه ارگانیک در محیط کاملاطبیعی، تولید محصول با هزینه کمتر

25عدد قفس ماهیدار گشته با پیش بینی تولید بیش از 500  تن

6

کل صادرات انواع آبزیان دریایی و پرورشی

حمایت از تولید ملی و ارز آوری برای کشور

11240تن به ارزش35.9

میلیون دلار

7

عملکردمکانیزاسیون در مزارع ماهیان پرورشی

استفاده بهینه از آب وخاک، افزایش تولید در واحد سطح،ارتقاء بهره وری،کاهش هزینه تولیدی واقتصادی ترکردن تولید

با بهره گیری ازدستگاههای هواده، درام فیلتر ومولد اکسیژن منجر به افزایش تولید 25%از آبزیان پرورشی

8

شیل گذاری در زیستگاههای طبیعی ماهیان دریایی

حفظ تنوع گونهای ماهیان دریای خزر،کمک به مهاجرت وتکثیر طبیعی ماهیان دررودخانه ها، کمک به تنوع ژنتیکی ماهیان ، مشارکت جامعه بهره بردار

اقتصادی شدن فعالیتهای صید صیادی وافزایش ذخائر آبزیان ، درسطح استان از محل عملیات شیل گذاری اجراء با احداث 44 واحد استخردر جایگاه صید پره ودر 23رشته رودخانه و با تولید 25 میلیون قطعه بچه ماهی درسال98

9

میزان مصرف سرانه آبزیان

افزایش فرهنگ آبزی مصرفی درجامعه

14.04 کیلوگرم

10

تولید کنسرو

افزایش تنوع محصولات شیلاتی

15  میلیون قوطی

11

تولید فیله و بسته بندی و عمل آوری

افزایش تنوع محصولات شیلاتی

400تن

12

تولید پودرماهی

افزایش تنوع محصولات شیلاتی

4000تن

 

             

 

 

رفتن به بالای صفحه