19:17:46 1398/11/03 گروه راهبری توسعه مدیریت و فناوری اطلاعات - شرح وظایف
 • ارائه اطلاعات لازم به مقامات مافوق جهت توسعه و استقرار سیستم مدیریت کارآمد
 • همکاری­ در­تدوین­ تعیین­ خط­ مشی‌ها سازمانی و همکاری درانجام ارزیابی سالانه بمنظور حصول اطمینان از تعیین فعالیت‌های منتهی به  اهداف سازمان
 • برنامه ریزی و طرح ریزی به منظور ایجاد تحول و دگرگونی در ابعاد مختلف سازمانی با همکاری معاونتها عمومی وتخصصی به منظور برآورده ساختن اهداف کمی وکیفی سازمان
 • هماهنگی با دفتر فناوری اطلاعات وتحول اداری سازمان به منظور اصلاح و باز مهندسی ساختارنیروی انسانی (تغییر عنوان پست، ایجاد ردیف سازمانی، حذف پست، ایجاد واحد سازمانی جدید، ادغام و یا انحلال واحدهای سازمانی) بر اساس مصوبات و دستورالعملها
 • کنترل ونظارت به تخصیص پستها یا مشاغل سازمانی مستخدمان در چارچوب اصول وضوابط تشکیلات سازمانی و مقررات مربوطه
 • همکاری ونظارت بر تهیه وتنظیم مجموعه اهداف و وظایف واحدهای تابعه وپیشنهاد آن جهت تائید
 • استقرار و نگهداری سیستم مدیریت  با هدف  بهبود مستمر و اثربخشی آن
 • تجزیه و تحلیل فرآیندها و تعیین مقیاس‌ها و اجرای خط مشی‌های ابلاغی از مرکز
 •  همکاری با معاونتها وادارات ذیربط در تهیه نیازهای آموزشی بمنظور توانمند سازی وآموزش فرهنگی وتخصصی منابع انسانی
 •     برنامه ریزی و طرح ریزی به منظور بکار گیری روش‌های نوین فن آوری اطلاعات در توسعه و تعالی سازمان .
 •   هماهنگی ونظارت بر عقد قراردادهای حوزه فناوری اطلاعات
 •    ساماندهی ، هدایت ، به روز رسانی و نگهداری ساختارهای نرم افزاری و سخت افزاری ایجاد شده .
 •   حفظ هماهنگی و تعامل در جهت نیل به اهداف توسعه خدمات دولت الکترونیکی با ستاد مرکزی.
 • انجام کلیه امور مرتبط که از سوی مقام ما فوق ارجاع میگردد
رفتن به بالای صفحه