7:58:47 1400/07/26 معاون آبزی‌پروری
 
 
 
 
 
نام نام خانوادگی :محمد مهدی عباس زاده
پست سازمانی :  معاون آبزی پروری
شماره تماس: 01135289436
 

اهم شرح وظایف معاونت آبزی پروری
 • برنامه ریزی به منظو ر گردآوری آمار و اطلاعات مربوط به فعالیت‌های تکثیرو پرورش آبزیان، تجزیه و تحلیل آنها و تدوین گزارشات مربوطه.
 • تهیه و تدوین برنامه­‌های لازم بمنظور شناسائی زمینه‌های مستعد آبزی پروری در سطح استان.
 • کنترل و نظارت بر صدور موافقت نامه‌های تکثیر و پرورش آبزیان.
 • انجام مطالعات و بررسی‌های لازم  به منظور ارائه برنامه ها، طرح‌ها و پروژه‌های مربوطه به تکثیر و پرورش آیزیان.
 • ارائه طرح‌ها ی  الگویی، ترویجی جهت افزایش و توسعه آبزی پروری .
 • تعامل و همکاری با معاونت برنامه ­ریزی و منابع جهت ارزشیابی طرح‌ها و پروژه‌های اجرائی .
 • همکاری و تعامل با مراکز تحقیقاتی جهت انعکاس نیازهای تحقیقاتی مورد نیاز صنعت آبزی پروری .
 • برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم جهت تکثیر و بازسازی ذخایر آبزیان دریایی اعم از میگو و ماهی.
 • نظارت بر فعالیت مراکز تکثیر و پرورش آبزیان در سطح استان.
 • تهیه و تدوین برنامه­‌های آموزشی مورد نیاز نیروی انسانی شاعل در معاونت آبزی پروری .
 • همکاری با معاونت برنامه ­ریزی و منابع در زمینه امور مربوط به توزیع اعتبارات و تسهیلات بانکی .
 • شرک نظارت بر فعالیت‌های کارشناسان تحت نظر و ارائه راهنمایی‌های تخصصی جهت انجام صحیح و به موقع وظایف محوله
 • نیاز سنجی آموزشی کارکنان تحت نظر و تهیه و تدوین برنامه‌های آموزشی مورد نیاز و نظارت بر اجرای آن پس از تصویب.
 • شرکت در جلسات و کمیسیون‌های مربوطه در داخل و خارج اداره کل
 • انجام سایر امور مرتبط که از سوی مقام مافوق ارجاع می‌گردد.
ردیف سمت نام و نام خانوادگی تصویر شماره تلفن
1 رئیس گروه توسعه آبزیان آبهای داخلی عباس براری ۰۱۱۳۵۲۸۹۴۳۶
2 رئیس گروه توسعه ماهیان خاویاری حمید مقتدر حمید مقتدر ۳۵۲۸۷۲۶۲
3 رئیس گروه پرورش ماهی درسیستم قفس شهره اشرف زاده شهره اشرف زاده ۳۵۲۸۷۲۶۲

 

رفتن به بالای صفحه