سال 1403: جهش تولید با مشارکت مردم

English امروز: یکشنبه 3 تیر 1403

معاون آبزی‌پروری

تاریخ: 07:25:39 1401/07/11 بازدید: 1108

نام و نام خانوادگی:

پست سازمانی:معاون آبزی پروری

شماره تماس: 35287262

فکس: 35289436

    

 

اهم شرح وظایف معاونت آبزی پروری
 • برنامه ریزی به منظو ر گردآوری آمار و اطلاعات مربوط به فعالیت‌های تکثیرو پرورش آبزیان، تجزیه و تحلیل آنها و تدوین گزارشات مربوطه.
 • تهیه و تدوین برنامه­‌های لازم بمنظور شناسائی زمینه‌های مستعد آبزی پروری در سطح استان.
 • کنترل و نظارت بر صدور موافقت نامه‌های تکثیر و پرورش آبزیان.
 • انجام مطالعات و بررسی‌های لازم  به منظور ارائه برنامه ها، طرح‌ها و پروژه‌های مربوطه به تکثیر و پرورش آیزیان.
 • ارائه طرح‌ها ی  الگویی، ترویجی جهت افزایش و توسعه آبزی پروری .
 • تعامل و همکاری با معاونت برنامه ­ریزی و منابع جهت ارزشیابی طرح‌ها و پروژه‌های اجرائی .
 • همکاری و تعامل با مراکز تحقیقاتی جهت انعکاس نیازهای تحقیقاتی مورد نیاز صنعت آبزی پروری .
 • برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم جهت تکثیر و بازسازی ذخایر آبزیان دریایی اعم از میگو و ماهی.
 • نظارت بر فعالیت مراکز تکثیر و پرورش آبزیان در سطح استان.
 • تهیه و تدوین برنامه­‌های آموزشی مورد نیاز نیروی انسانی شاعل در معاونت آبزی پروری .
 • همکاری با معاونت برنامه ­ریزی و منابع در زمینه امور مربوط به توزیع اعتبارات و تسهیلات بانکی .
 • شرک نظارت بر فعالیت‌های کارشناسان تحت نظر و ارائه راهنمایی‌های تخصصی جهت انجام صحیح و به موقع وظایف محوله
 • نیاز سنجی آموزشی کارکنان تحت نظر و تهیه و تدوین برنامه‌های آموزشی مورد نیاز و نظارت بر اجرای آن پس از تصویب.
 • شرکت در جلسات و کمیسیون‌های مربوطه در داخل و خارج اداره کل
 • انجام سایر امور مرتبط که از سوی مقام مافوق ارجاع می‌گردد.
ردیفسمتنام و نام خانوادگیتصویرشماره تلفن
1رئیس گروه توسعه آبزیان آبهای داخلیتقی محمدی فوتمی۰۱۱۳۵۲۸۹۴۳۶
2رئیس گروه توسعه ماهیان خاویاریحمید مقتدرحمید مقتدر۳۵۲۸۷۲۶۲
3رئیس گروه پرورش ماهی درسیستم قفسنیما حسین زاده۳۵۲۸۷۲۶۲