سال 1402: مهار تورم، رشد تولید

English امروز: دوشنبه 31 اردیبهشت 1403

معاون برنامه‌ریزی و منابع

تاریخ: 09:35:57 1401/12/18 بازدید: 1239
مشخصاتتصویر
نام و نام خانوادگی: حسن حسین نژاد
پست سازمانی: معاون برنامه‌ریزی و منابع
شماره تماس: 01135289422
حسن حسین نژاد

اهم شرح وظایف معاونت:

 • برنامه‌ریزی جهت تهیه و تنظیم طرح‌ها و برنامه‌های اداری‌، مالی و برنامه‌ای در چارچوب اهداف و برنامه‌های توسعه شیلات استان
 • نظارت بر حسن اجرای اهداف و برنامه‌های مصوب شیلات ایران در ارتباط با فعالیت‌های شیلات استان و ارائه گزارش‌های لازم
 • برنامه‌ریزی به منظور تهیه و تنظیم و پیشنهاد دستورالعمل ها، آئین نامه‌ها و روش‌های اداری، مالی و برنامه‌ریزی شیلات استان
 • برنامه‌ریزی به منظور اجرای سیستم‌ها و روش‌های مصوب و نظارت بر اقدامات لازم جهت بهبود روش‌های مورد عمل و همچنین اجرای تشکیلات سازمانی مصوب در سطح شیلات و حصول اطمینان از حسن اجرای آنها
 • برنامه‌ریزی و نظارت بر کلیه فعالیت‌های اداری و پرسنلی شیلات استان از قبیل کارگزینی، رفاهی، آموزش، دبیرخانه، پشتیبانی و ... در چارچوب اهداف و برنامه‌های توسعه و قوانین و مقررات مربوطه
 • برنامه‌ریزی جهت استفاده بهینه از توان‌های تخصصی نیروی انسانی در فعالیت واحدهای مختلف شیلات استان
 • برنامه‌ریزی جهت انجام کلیه فعالیت‌های مالی شیلات استان و نظارت بر تهیه و ارائه بموقع گزارش‌های مالی مورد نیاز بر اساس قوانین مالی محاسباتی و آئین نامه‌های مالی سازمان
 • برنامه‌ریزی به منظور تهیه و تنظیم بودجه جاری و عمرانی و تسهیلات بانکی و بیمه ای موردنیاز شیلات استان و نظارت بر انجام اقدامات لازم جهت تأمین و جذب آنها در چارچوب اهداف و برنامه‌های توسعه
 • برنامه‌ریزی به منظور تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات و گزارش‌های فنی – تخصصی در ارتباط با کلیه فعالیت‌های شیلات استان و تجزیه و تحلیل و ارائه گزارش‌های لازم
 • نظارت بر فعالیت‌های اداری‌، مالی و برنامه‌ریزی واحدهای تابعه شیلات استان و اطمینان از حسن جریان امور و ارائه گزارش‌های لازم
 • بررسی، تجزیه و تحلیل آمار و گزارش‌های لازم از پیشرفت فعالیت‌های مربوطه همراه با تجزیه و تحلیل آن و ارائه به مدیر کل شیلات استان
 • مطالعه در زمینه مشکلات و تنگناهای اداری، مالی و برنامه‌ریزی و ارائه راه حل‌های لازم در جهت رفع آنها
 • برنامه‌ریزی و نظارت بر رعایت مقررات و قوانین عمومی و اختصاصی سازمان
 • برنامه‌ریزی به منظور ایجاد هماهنگی بین کارکنان و فعالیت‌های مختلف معاونت
 • نظارت و اجرای قوانین و مقررات اداری و مالی در شیلات استان، تهیه و تنظیم بودجه جاری و عمرانی، امور تشکیلات، تدوین و بهبود روش‌های انجام کار، تأمین تسهیلات بانکی و بیمه‌ای و جلب مشارکت‌های مردمی و سایر وظایف واحد در سطح شیلات استان و ارائه گزارش‌های مربوطه
 • نظارت بر انجام وظایف کارکنان تحت نظر و ارائه رهنمود و راهنمایی تخصصی به آنها جهت انجام صحیح و سریع وظایف انجام سایر وظایف مربوط و مرتبط که حسب مورد ارجاع می‌شود
   

زیر‌مجموعه معاونت برنامه‌ریزی و منابع

ردیف

سمت

نام و نام      خانوادگیتصویرتلفن تماس
1رئیس اداره برنامه ریزی و بودجهپرویز نصرتیپرویز نصرتی35289440
2سرپرست اداره اموراداری، رفاه و پشتیبانیزهرا غلامرضازاده 35289442
3سرپرست اداره امورمالی و ذیحسابیحسین شعبانی35289421
4رئیس گروه راهبری توسعه مدیریت و فنآوری اطلاعات

اکبرزاده

اکبرزاده35289441