2:36:44 1396/11/29 گروه فرآوری و بهبود کیفیت

 

حسن حسین نژاد رئیس گروه بهبود و کیفیت و فرآوری آبزیان
حسن حسین نژاد
رئیس گروه بهبود و کیفیت و فرآوری آبزیان
                                            تلفن مستقیم گروه : 01135289435                                        
 

                                  تلفن مخابرات:01135289412-و01135289410 داخلی 153    

چارت سازمانی گروه  فرآوری و بهبود کیفیت

ردیف

عنوان پست

متصدی پست

1

کارشناس مسئول بهبود کیفیت و فرآوری                   رضا قادی پاشا

2

کارشناس ناظر برکیفیت آبزیان

   خانم  فاطمه ابراهیمی

 

 

 

 

شرح وظایف گروه فرآوری و بهبود کیفیت:

1 - جمع آوری ، بررسی و تحلیل اطلاعات مربوط به فرآیند های پس از صید تا عرضه و فرآوری آبزیان
2 – بررسی مقدماتی طرح های واصله از متقاضیان ایجاد و یا توسعه صنایع فرآوری آبزیان در استان و ارسال آن به دفتر بهبود کیفیت سازمان شیلات ایران
3 – مطالعه ، بررسی و شناسایی پتانسیل ها و مزیت های استانی و منطقه ای برای توسعه تولید محصولات جدید و با ارزش افزوده
4 – ترغیب و هدایت متقاضیان و سرمایه در زمینه طرح های توسعه ای ارتقاء کیفیت و صنایع پیشین و پسین شیلاتی
5 – همکاری در تدوین دستورالعمل ها و آئین کارهای فنی مرتبط با فرآیند تولید ، صید و برداشت تا مرحله عرضه در راستای بهبود مستمر کیفیت آبزیان و محصولات شیلاتی
6 – پیگیری و اجرای سیاست ها ، برنامه ها ، دستورالعمل ها و سایر موارد ابلاغی سازمان شیلات ایران و در صورت لزوم هماهنگی با سایر دستگاه های ذیربط استانی برای اجرای صحیح آن ها.
7 – کنترل و نظارت بر کیفیت جابجایی ، نگهداری ، توزیع و عرضه ( اعم از عمده و خرده فروشی ) آبزیان و فرآورده های شیلاتی بر اساس استاندارد های مصوب و دستورالعمل های ابلاغی .
8 – نظارت مستمر و دوره ای بر فعالیت های واحد های فرآوری بسته بندی آبزیان .
9 – هماهنگی در خصوص نیاز سنجی و برگزاری کارگاه ها و نشستها و دوره های آموزشی تخصصی با هدف بهبود کیفیت ابزیان و همچنین تولید محصولات با ارزش افزوده
10 – تعامل و هماهنگی با تشکل ها و بخش های ذیربط در راستای توسعه متوازن و پایدار صنایع تبدیلی شیلاتی
11 – انجام اقدامات لازم به منظور جلب مشارکت  صیادان و پرورش دهندگان در اجرای طرح ها و پروژه های مرتبط با بهبود کیفیت و فرآوری آبزیان
12 – ارائه پیشنهادات به منظور تدوین پروژه ها و طرح های پژوهشی و فنی در زمینه های بهبود کیفیت آبزیان و تولید فرآورده های شیلاتی
13 – گردآوری اطلاعات از شرایط موجود تأسیسات و تجهیزات مرتبط با کیفیت و فرآوری آبزیان و تنظیم گزارش های تحلیلی و ارائه راهکار های مناسب بر ای توسعه و بهبود وضعیت
14 – تهیه گزارش های فنی و تخصصی در خصوص بهبود کیفیت و فرآوری آبزیان
15 – انجام تمهیدات لازم به منظور ارتقاء و بهبود کیفیت آبزیان و فرآورده های شیلاتی
16 – نظارت ، هدایت و کمک در زمینه بهبود فعالیت های نگهداری، حمل و نقل و عمل آوری آبزیان و فرآورده های شیلاتی
رفتن به بالای صفحه