14:0:7 1398/05/08 معاونت ها
 
قاسم کریم زاده
 معاون صید و بنادر ماهیگیری  
شماره تماس: 01135289402
دور نگار: 01135289432
 
 
عسکر منعمی
 معاون آبزی پروری
شماره تماس: 
01135289436
 
نیما حسین زاده
 سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و منابع
شماره تماس: 01135289422
 
 
 
رفتن به بالای صفحه