10:59:24 1400/06/30 معاونت ها
 
قاسم کریم زاده
 معاون صید و بنادر ماهیگیری  
شماره تماس: 35289402
دور نگار: 35289432
 
 
محمدمهدی عباس زاده
 معاون آبزی پروری
شماره تماس: 35289436
 
سید محمود مصدقی
  معاون برنامه‌ریزی و منابع
شماره تماس: 35289422
 
رفتن به بالای صفحه