19:6:41 1398/11/03 معاونت ها
 
قاسم کریم زاده
 معاون صید و بنادر ماهیگیری  
شماره تماس: 35289402
دور نگار: 35289432
 
 
عسکر منعمی
 معاون آبزی پروری
شماره تماس: 35289436
 
نیما حسین زاده
 معاون برنامه‌ریزی و منابع
شماره تماس: 35289422
 
 
 
رفتن به بالای صفحه