19:13:0 1398/11/03 گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار

حسین اصغری - شیلات مازندارن

حسین اصغری کریمی

رئیس گروه پایش صنایع شیلاتی وتوسعه بازار

تلفن مستقیم : ۰۱۱۳۵۲۸۹۴۳۵
تلفن مخابرات: ۰۱۱۳۵۲۸۹۴۱۲ و ۰۱۱۳۵۲۸۹۴۱۰ داخلی ۱۵۳

 

چارت سازمانی گروه پایش صنایع شیلاتی وتوسعه بازار

ردیف

عنوان پست

متصدی پست

۱

کارشناس مطالعه و توسعه بازارآبزیان رضا عزیزپور

۲

کارشناس بازار وتجارت

نرجس یوسفی

۳

کارشناس پایش صنایع شیلاتی

-----------------

 
شرح وظایف  گروه پایش صنایع شیلاتی وتوسعه بازار
 
1) بررسی نیازهای توسعه ای احداث انواع مراکز عرضه آبزیان منطبق بر شاخص‌های تدوین شده وابلاغی
2) ترغیب وهدایت متقاضیان وسرمایه گذاران در زمینه طرحهای توسعه ای آبزیان
3) پیگیری واجرای سیاستها ،برنامه‌ها ،دستور العمل‌ها وسایر موارد ابلاغی  سازمان شیلات ایران و درصورت لزوم هماهنگی با سایر دستگاه‌های ذیربط استانی برای اجرای صحیح آنها
4) نظارت و بازدید مستمراز پروژه‌های در حال ساخت مراکز عرضه آبزیان وارایه گزارش از وضعیت پیشرفت آنها منطبق بر طرحها و نقشه‌های ارایه شده و الزامات و ضوابط و دستورالعمل‌های فنی
5) سنجش میزان مصرف سرانه آبزیان درسطح استان وارایه گزارشهای مربوطه
6) تهیه گزارشهای دوره ای از روند تغییرات ،قیمت عمده و خرده فروشی آبزیان و محصولات
7) تعامل با تشکل‌های استانی و صنفی در بخش‌های تولید ،عرضه ،توزیع وصادرات درجهت توسعه تجارت آبزیان
8) همکاری باسایر سازمانهای مرتبط برای بهبود وضعیت عرضه وصادرات آبزیان و محصولات شیلاتی از جمله ایجاد خوشه‌های محصولی وشرکت‌های مدیریت صادرات
9) همکاری با دستگاه‌های ذیربط به منظور مدیریت عرضه و تقاضای آبزیان با استفاده ازابزارهای قانونی در تنظیم بازار
10) همکاری با بخش‌های غیر دولتی در برگزاری نمایشگاه‌ها و همایشهای شیلاتی درسطح استانی و ملی با هدف اطلاع رسانی و معرفی محصولات و فنآوری جدید ،توسعه بازار و افزایش سرانه مصرف آبزیان
11) پیشنهاد راهکارهای مناسب با هدف توسعه مکانی مرکز عرضه آبزیان (تسریع و تسهیل دسترسی ) با همکاری نهادها ،تشکل‌ها ومتقاضیان بخش غیر دولتی
12) ایجاد بانک اطلاعاتی آماری بازار و صنایع تبدیلی شیلاتی
13) انجام اقدامات لازم در جهت بازار شناسی و بازار سازی محصولات شیلاتی منطبق با خصوصیات ،اجتماعی ،اقتصادی حوزه فعالیت وارایه گزارشهای لازم به تولید کنندگان و فرآوری کنندگان و سایر متقاضیان و تولید کنندگان مجازی (واسطه‌های بلافصل عرضه و توزیع آبزیان و واحدهای صادر کننده و شرکتهای تخصصی توزیع کننده)
14) برنامه ریزی در جهت توسعه بازارهای آبزیان در مبادی تولید و عرضه با بهره گیری از تکنیکهای نوین تجاری ازجمله تجارت الکترونیک
15) شناخت عوامل موثر در رفتار خرید و مصرف آبزیان و فرآوردهای شیلاتی و تهیه و تنظیم طرح‌های لازم به منظور هدایت توزیع و عرضه درقالب الگوی مصرف مطلوب
16) ارایه پیشنهاد واجرای عناوین موضوعات پژوهشی ومطالعاتی به منظور توسعه بازار داخلی وصادراتی آبزیان با کمک بخش‌های غیر دولتی و بهبود مستمر فضای کسب وکار دراین حوزه
17) تهیه گزارش‌های دوره ای فنی وتخصصی در زمینه وضعیت بازار آبزیان وپایش آماری صنایع شیلاتی
18) انجام تمهیدات لازم به منظور ارتقاء وبهبود وضعیت جایگاه عرضه  آبزیان و محصولات شیلاتی
19) نظارت، هدایت ،کمک دردرزمینه بهبود فعالیتهای بازاریابی ،خرید و فروش داخلی وصادرات و واردات آبزیان
رفتن به بالای صفحه