12:39:51 1400/07/21 رییس اداره روابط عمومی وهماهنگی امور شهرستانها
سید اکبر علی‌محمدی رییس اداره روابط عمومی و هماهنگی امور شهرستان‌ها
سید اکبر علی‌محمدی
رییس اداره روابط عمومی و هماهنگی امور شهرستان‌ها
شماره تماس: 35289413
 
 
اهم شرح وظایف اداره روابط عمومی و هماهنگی امور شهرستان‌ها
 
  • ابلاغ دستورات صادره از سوی مدیر کل به واحد‌های ستادی و  شهرستانی اداره کل و پیگیری آنها.
  • برنامه ریزی به منظور هماهنگ کردن امور شیلات شهرستان‌های تابعه .
  •  پیگیری امور شیلات شهرستان‌ها با هماهنگی مدیرکل.
  • تهیه و ارائه گزارش روندکار و تهیه اطلاعات مورد نیاز برای ایجاد هماهنگی کاری شهرستان ها  با مقام مافوق
  • مرتب نمودن سوابق و پرونده‌های که مدیر باید مطالعه و امضاء نمایند و ارسال به موقع آنها برای واحد‌های درونی و دستگاه‌های استانی.
  • انجام هماهنگی‌های لازم به منظور ملاقات و مصاحبه اصحاب رسانه با مدیر کل و واحدهای ستادی و تابعه با نظر مقام مافوق
  • نظارت بر فعالیت‌های کارشناسان تحت نظر و ارائه راهنمایی‌های تخصصی جهت انجام صحیح و به موقع  وظایف محوله
  • نیاز سنجی آموزشی کارکنان تحت نظر و تهیه و تدوین برنامه‌های آموزشی مورد نیاز و نظارت بر اجرای آن پس از تصویب.
انجام سایر امور مر تبط که حسب مورد از سوی مقام مافوق ارجاع می­شود 
رفتن به بالای صفحه