سال 1402: مهار تورم، رشد تولید

English امروز: دوشنبه 31 اردیبهشت 1403

اداره بنادر ماهیگیری

تاریخ: 11:33:12 1400/07/24 بازدید: 3413

سیّد ولی اله صالحی میر

رئیس گروه صید و بنادر ماهیگیری

۰۱۱۳۵۲۸۹۴۲۴

سیّد ولی اله صالحی میر

گروه امور صید و بنادر ماهیگیری

اهم شرح وظایف:

1- برنامه ریزی برای تهیه و پیشنهاد طرح‌ها و پروژه‌های مناسب سالانه جهت توسعه صید و صیادی در سطح استان

2- برنامه ریزی برای تهیه و تنظیم اطلاعات و آمار لازم از فعالیت‌های صید و صیادی و تجزیه و تحلیل و ارائه گزارش‌های لازم

3- نظارت بر حسن اجرای امور مربوط به صدور مجوزهای لازم در امر صید از جمله پروانه صید، مجوز صید، کارت صیادی

4- اقدامات لازم بمنظور تجهیز، نگهداری و بهسازی بنادر و اسکله‌های صیادی

5- بررسی مسائل و مشکلات مربوط به جامعه صیادی و ارائه راهکارهای لازم

6- برنامه ریزی و پیگیری بر اجرای بیومتری ماهیان استخوانی و کیلکا در تعاونیهای پره سطح استان

 

اسامی تعاونی پره استان مازندران

ردیف

نام استان

نام تعاونی /شرکت

زمینه  فعالیت

شناسه ملی

شماره ثبت

تاریخ ثبت (روز/ماه/سال)

1

مازندران

شهید شیرودی رکاوند

صیدو صیادی

10760144985

359

1374

2

مازندران

هفده شهریور

صیدو صیادی

10760097395

548

1345

3

مازندران

شهید حسین نژاد

صیدو صیادی

10861627330

698

1372

4

مازندران

شهید رجایی

صیدو صیادی

10760041251

180

1361

5

مازندران

امیرحمزه

صیدو صیادی

14002719225

896

1344

6

مازندران

آشوراده

صیدو صیادی

10700025501

60

1342

7

مازندران

ترکمن

صیدو صیادی

10700037605

59

1342

8

مازندران

طالقانی

صیدو صیادی

10760041475

181

1361

9

مازندران

عبدالجلیل کر

صیدو صیادی

10700035052

121

1360

10

مازندران

سیجوال

صیدو صیادی

10700013368

118

1360

11

مازندران

کمینه

صیدو صیادی

10700036471

112

1360

12

مازندران

خواجه نفس

صیدو صیادی

10862092530

107

1360

13

مازندران

شهدای بندرگز

صیدو صیادی

 

297

1360

14

مازندران

آزادگان کردکوی

صیدو صیادی

10700082223

494

1360

15

مازندران

شهید کارگر

صیدو صیادی

10760051976

185

1345

16

مازندران

شهید بهشتی

صیدو صیادی

10760102500

499/591

1361

17

مازندران

آزادگان قاجارخیل

صیدو صیادی

10760201178

1586

1370

18

مازندران

اسلامی

صیدو صیادی

10760109578

559/651

1362

19

مازندران

جهان نمای فرح آباد

صیدو صیادی

10760052295

160

1345

20

مازندران

قربانی گهرباران

صیدو صیادی

10861357261

883

1365

21

مازندران

گهرباران

صیدو صیادی

10861345115

2158

1375

22

مازندران

نوذرآبادگهرباران

صیدو صیادی

10760040928

14

1344

23

مازندران

آزادی لاریم

صیدو صیادی

10760075453

383

1361

24

مازندران

قریشی لاریم

صیدو صیادی

10861352900

14

1365

25

مازندران

شهید کلاهدوز

صیدو صیادی

10760153594

1047

1367

26

مازندران

کلویر

صیدو صیادی

10760022517

54

1345

27

مازندران

شهید مدنی

صیدو صیادی

10760041169

107

1361

28

مازندران

کرفون

صیدو صیادی

10760087450

466

1377

29

مازندران

ماهیگیر

صیدو صیادی

10760056094

258

1372

30

مازندران

تالار

صیدو صیادی

10760090010

485

1376

31

مازندران

خزر مازندران

صیدو صیادی

10760049113

272

1345

32

مازندران

انقلاب

صیدو صیادی

10760133859

48

1345

33

مازندران

شاهد

صیدو صیادی

10760062080

294

1372

34

مازندران

علی ابن موسی الرضا(ع)

صیدو صیادی

10760040310

175

1346

35

مازندران

شهید مطهری

صیدو صیادی

10760083120

436

1361

36

مازندران

ساحدوست

صیدو صیادی

10861831478

547

1344

37

مازندران

ولی عصر (عج)

صیدو صیادی

10760033800

141

1362

38

مازندران

شهید احمدی بیشه کلاء

صیدو صیادی

10760093163

512

1365

39

مازندران

وحدت

صیدو صیادی

10760077191

396

1361

40

مازندران

خرم

صیدو صیادی

10861784030

27

1344

41

مازندران

محمد رسوا الله (ص)

صیدو صیادی

10760093028

511

1365

42

مازندران

شهدا گمنام نور

صیدو صیادی

105774283004

128

1360

43

مازندران

متحد

صیدو صیادی

10861949632

95

1375

44

مازندران

جانباز

صیدو صیادی

10760099192

564

1345

45

مازندران

شهید خدمتگذار

صیدو صیادی

10760079024

408

1371

46

مازندران

شهید قاسمی

صیدو صیادی

10760096278

538

1344

47

مازندران

ایثارگران

صیدو صیادی

10861635255

437

1370

48

مازندران

هجرت

صیدو صیادی

10861618789

446

1370

49

مازندران

امید فردا

صیدو صیادی

10861620976

802

1345

50

مازندران

مهاجر

صیدو صیادی

10861632248

466

1371

51

مازندران

کرجی بانان

صیدو صیادی

10861618926

541

1373

52

مازندران

ظفر

صیدو صیادی

10760033774

141

1343

53

مازندران

اتحاد رامسر

صیدو صیادی

10862024067

98

1370

54

مازندران

شهید شیرودی رامسر

صیدو صیادی

10862018222

140

1362

 

 

اسامی شرکتهای تعاونی کیلکاگیر استان

ردیف

نام تعاونی

مدیرعامل

استان

شهرستان

بندر فعالیت

شماره ثبت

کد اقتصادی

شناسه ملی

1

خــزر

فرهاد ادریسی

مازندران

بابلسر

بابلسر

6.1447

411199773889

10760051237

2

بازارسر بهنمیر

جعفر قلی جهانی

مازندران

بابلسر

بابلسر

6.1677

411199788344

10760051510

3

آشور

محمد رضا میرزایی

مازندران

بابلسر

بابلسر

6.1503

411199789343

10760059424

4

سهند

مرتضی جعفری

مازندران

بابلسر

بابلسر

6.123

411199784557

10760060703

5

معین

حسین عسگری

مازندران

بابلسر

بابلسر

6.1383

411199787777

10760068320

6

بریری

محمدرضا رستگار

مازندران

بابلسر

بابلسر

6.1254

411199785878

10760059122

7

کاسپین

میرناصر بابایی

مازندران

بابلسر

بابلسر

6.134

411199788197

10760059876

8

خیبر

عادل گرجیان

مازندران

بابلسر

بابلسر

6.1375

411419574759

10760065045

9

غروب زیبا

قاسم علی نوری

مازندران

بابلسر

بابلسر

6.1442

411311854615

10760087994

10

طلوع همت

 محمد حسین زاده

مازندران

بابلسر

بابلسر

6.1444

411496593936

10760093090

11

بابلرود

صادق یوسف نژاد

مازندران

بابلسر

بابلسر

6.1445

411199791647

10760092390

12

مارال

بدرالدین کریمی

مازندران

بابلسر

بابلسر

6.1449

411199771453

10760093130

13

وارش

عبدالحمید عمویی

مازندران

بابلسر

بابلسر

6.145

411199793645

10760097820

14

سالیک صید

شعبان علی نژاد

مازندران

بابلسر

بابلسر

6.1229

411199773913

10760098246

15

صبحگاهان

علی اسماعیلی

مازندران

بابلسر

بابلسر

6.1471

411497151931

10861067856

16

صبح رجا

موسی تقی نسب

مازندران

بابلسر

بابلسر

6.1481

411459398454

10760100740

17

تلاجی

قاسمعلی نریمان

مازندران

بابلسر

بابلسر

6.1485

411374171374

10760100434

18

پراخوت

رمضانعلی رحمتی

مازندران

بابلسر

بابلسر

6.1483

411199793758

10760098284

19

طلوع زیبا

رحمان خرمیان

مازندران

بابلسر

بابلسر

6.1522

411199791757

10760099549

20

افروز

سید ابراهیم حسینی بابلی

مازندران

بابلسر

بابلسر

6.1524

411199771116

10760106881

21

شیل باران مازند

علی محمد جانی

مازندران

بابلسر

بابلسر

6.1523

411199773465

10760106594

22

شب خیز

علی اکبر شیرین زاده

مازندران

بهشهر

امیرآباد

6.146

411346116775

10760100829

23

ایثار

سید کاظم حبیب الله پور

مازندران

بهشهر

امیرآباد

6.1465

411199769839

10760071770

24

زرین شمال

بدرالدین کریمی

مازندران

بهشهر

امیرآباد

6.1098

411496891417

10760100721

25

حامد

شعبان علی کنطورچی زاده

مازندران

بهشهر

امیرآباد

6.1378

411199771679

10760075449

26

صدف

رحیم مسیبی

مازندران

بهشهر

امیرآباد

6.1526

411518955981

10760099397

27

بابل

علی درودی

مازندران

بهشهر

امیرآباد

6.1382

411431415363

10760099777

28

ساحل کیا

عباس سلیمانی

مازندران

بهشهر

امیرآباد

6.1389

411511598114

10760097547

29

کیکاآوران خزر

علی افرایی

مازندران

بهشهر

امیرآباد

6.1446

411489418947

10760222066

30

شفق

محمد رضا همایون زاده

مازندران

بهشهر

امیرآباد

6.1679

411199797541

10760119076

31

امید بهشهر

علی ساداتی

مازندران

بهشهر

امیرآباد

6.1414

411518711593

10760100360

32

نعیم

علی شاکری

مازندران

بهشهر

امیرآباد

6.141

 

10760104404

33

نماشون

شهرام مصدقی

مازندران

بهشهر

امیرآباد

6.1411

411199769949

10760077970

34

یاران

شعبان احمدی

مازندران

بهشهر

امیرآباد

6.142

411518836171

10760099500

35

خزرکاران جم

عباس باقرزاده

مازندران

بهشهر

امیرآباد

6.1413

411413688536

10760076376

36

سباح

عباس محمدی

مازندران

بهشهر

امیرآباد

6.1417

411485586983

10760154728

37

صنعت

حسین اخروی

مازندران

بهشهر

امیرآباد

6.1419

411544978793

10760131988

38

تلار

سید موسی هاشمی

مازندران

بهشهر

امیرآباد

6.1443

411199771566

10760081931

39

امیرکبیر

محراب شیرین زاده

مازندران

بهشهر

امیرآباد

6.1467

411519448766

10760110707

40

جانباران

اسدالهی و شرکاء

مازندران

بهشهر

امیرآباد

6.148

411511749113

10760105521

41

سحرگل

منصور کر

مازندران

بهشهر

امیرآباد

6.1452

411363118455

10700029408

42

گلستان دلشاد

شاهپور دانشیان

مازندران

بهشهر

امیرآباد

6.1453

411658635559

14007622199

43

بوستان

معصومه سارانی

مازندران

بهشهر

امیرآباد

6.1451

411513158737

14004938402

44

بهزاد

حسن اسماعیلی

مازندران

بهشهر

امیرآباد

6.1486

10700036374

10700036374

* تعداد  اعضا شرکتهای تعاونی پره جمعاً 3825 نفر و تعداد اعضا تعاونی‌های کیلکا گیر جمعاً 429 نفر می‌باشد.

 

 

 

 

- تعرفه صید ماهیان استخوانی درسال 1400

فیش واریزی تعرفه صیدماهیان استخوانی به مبلغ  104000000 ریال ( ده میلیون و چهارصد هزار ریال ) و در منطقه میانکاله 3200000  ریال (سه میلیون و دویست هزار ریال ) با شناسه شبا IR640100004053039501550491  و شناسه واریز 394039553140105050000000000000  نزد تمام بانکها بنام درآمد شیلات استان مازندران .

- تعرفه صید کیلکا ماهیان درسال 1400

تعرفه صید شرکتهای صیادی کیلکا گیراستان مازندران  مبلغ  24000000 ریال  با شناسه شبا IR640100004053039501550491  و شناسه واریز 394039553140105050000000000000  نزد تمام بانکها بنام درآمد شیلات استان مازندران .

 

جدول زمان مراجعه تعاونیهای پره استان مازندران جهت دریافت پروانه صید سال بهره برداری 1401-1400

ردیف

نام شیلات منطقه 

تعداد تعاونی پره

زمان  مراجعه جهت دریافت پروانه صید

           

1

بهشهر (امیرآباد )

13

6/7 /1400

2

ساری

8

7/7/1400

3

جویبار

5

8/7/1400

4

بابلسر

4

8/7/1400

5

فریدونکنار

2

8/7/1400

6

محمودآبادونور

10

10/7/1400

7

نوشهرو چالوس

3

11و12/7/1400

8

عباس آباد

5

11و12/7/1400

9

تنکابن

3

11و12/7/1400

قرارداد واگذاری اسکله بندر صیادی بابلسر به اتحادیه ماهیگیران کیلکا مازندران از تاریخ 1/ 10 / 1399 الی 1/ 10/ 1400  به مدت دوازده ماه به مبلغ  372000000 ریال منعقد گردید.