سال 1402: مهار تورم، رشد تولید

English امروز: دوشنبه 31 اردیبهشت 1403

گروه پایش و بهسازی منابع دریایی

تاریخ: 11:32:02 1400/07/24 بازدید: 709

 

محمد رضا ابراهیم نژاد

رئیس گروه پایش و بهسازی منابع دریایی

۰۱۱۳۵۲۸۹۴۰۲

محمد رضا ابراهیم نژاد

طرح کمک به تکثیر طبیعی ( احداث استخر درجایگاه صید تعاونی‌های صیادی پره ،

ایجاد استخردر مجاورت رودخانه و حفاظت از رودخانه‌های مهم شیلاتی استان)

 

 

 بهار 1400

 

اهم وظایف گروه پایش و  بهسازی منابع دریایی

 • برنامه ریزی به منظور بررسی، شناسایی و پایش منابع آبی و رودخانه‌های مهاجر پذیر ماهیان مولد به لحاظ شناسایی و پایش عوامل تهدید کننده بازسازی طبیعی ذخایر دریای
 • بررسی و پیشنهاد و نظارت بر طرح‌ها و پروژه‌های مناسب در زمینه حفظ و بازسازی طبیعی ذخایر آبزیان دریایی از طریق بهسازی و احیاء جایگاه‌های تخم ریزی طبیعی ،برقراری امنیت و شرایط محیطی مناسب رودخانه‌ها در زمان مهاجرت و تخم ریزی ماهیان دریایی با همکاری ومشارکت جوامع صیادی و سایر ارگان‌ها و سازمان‌های ذیربط
 • بررسی میزان اثر بخشی روش‌های حفاظت،حفظ، احیاء، افزایش و بهره برداری پایدار از منابع زنده دریایی و همکاری در ارائه راهکارهای اجرایی مناسب جهت ارتقاء سطح اثر بخشی
 • بررسی و بازدید غیر محسوس از بازار فروش ماهی و تعاونی‌های صیادی به لحاظ ارزیابی صید غیر مجاز و ارائه پیشنهاد و راهکارهای مناسب برای رفع مشکلات موجود
 • برنامه ریزی لازم جهت فرهنگ سازی و برگزاری جلسات توجیهی و آموزشی برای احاد جامعه جهت افزایش آگاهی، جلب مشارکت و همکاری لازم برای حفظ، بهسازی و احیاء زیستگاه‌های طبیعی و ذخایر زیستگاه‌ها آبی

 

مقدمه:

دریای خزر از بزرگترین اکوسیستم‌های آبی بسته دنیا که طول سواحل آن معادل 873 کیلومتر بوده که حدود 487 کیلومتر آن متعلق به استان مازندران می‌باشد که در آن  15 الی 23 گونه به دلیل اهمیت تجاری و اقتصادی صید می‌گردند که سهم عمده ای در تعیین معیشت و اقتصاد ساحل نشینان داشته که در حال حاضر در استان مازندران 113 شرکت تعاونی صیادی شامل 54 تعاونی پره برای صید ماهیان استخوانی ، 15 صید گاه ماهیان خاویاری ، 44 فروند شناور صیادی ، دو بندر صیادی بابلسر و امیرآباد بهشهر مشغول فعالیت صید و صیادی در دریای خزر  بوده و سالانه حدود 25-20هزار تن انواع ماهیان استخوانی ،کیلکا وخاویاری صید و استحصال می‌شود که در این راستا حدود  5000 نفر صیاد به طور مستقیم و بیش از 10000 شغل غیر مستقیم ایجاد شده است که نقش مهمی را در اقتصاد منطقه بویژه استان مازندران ایفاء می‌نماید.

لذا به منظور کمک به تکثیر طبیعی در جهت حفظ و بازسازی ذخایر دریای خزر و از طرفی جهت حفظ اشتعال موجود، افزایش تولید (صید) آبزیان دریایی ، درآمدزائی برای جامعه صیادی و تامین بخشی از پروتئین جامعه از سال 1386 اداره کل شیلات مازندران اقدام به اجرای طرح کمک به تکثیر طبیعی با احداث یک واحد استخر درجایگاه‌های صید تعاونی صیادی  پره نموده که پیک یا اوج انجام این طرح از سال 1397 شروع شده  و در سال 1399 به 54 واحد در سه بخش :الف) احداث استخر در جایگاه‌های صید تعاونی‌های صیادی پره  ب) احداث استخر در مجاورت رودخانه‌ها ج) حفاظت از رودخانه‌ها اجرا گردیده است.

 

عملکرد طرح کمک به تکثیر طبیعی ماهیان سفید در سال 1400-1399

 • در سال بهره برداری 1400-1399  در استان مازندران طرح کمک به تکثیر طبیعی ماهیان سفید به سه روش ذیل با مشارکت جامعه صیادی، احاد مردم و همراهی کلیه دستگاههای ذیربط  انجام پذیرفت.
 • الف - احداث استخردر جایگاه تعاونی‌های صیادی پره استان: 42 واحد استخر
 • ب- ایجاد استخر در مجاورت رودخانه‌های مهم شیلاتی:  7 واحد استخر
 • ج- حفاظت از رودخانه‌های مهم شیلاتی: 5 رشته رودخانه غرب استان

 

فرآیند اجرای پروژه در سال 1400-1399

 • انتخاب و شناسائی جایگاه صید تعاونی پره و رودخانه‌ها از مهر ماه
 • بررسی و شناسایی جایگاه استقرار استخر در همجوار رودخانه‌های مهم شیلاتی از دی ماه
 • هماهنگی با ارگان‌ها ،سازمان‌ها ونهادهای ذیربط در طول سال
 • انجام اقدامات آموزشی و فرهنگی جهت ارتقا سطح آگاهی عمومی آحاد جامعه بویژه جامعه بهره بردار‌ها درطول سال
 • مکان یابی و احداث استخر در جایگاه صید پره از ابتدای پاییز 1399
 • آماده سازی استخرهای جایگاه‌های تعاونی صید پره و رودخانه‌های مجری طرح از اوایل دی ماه 1399
 • مرمت و بازسازی استخر ایجاد شده در مجاورت رودخانه از اوایل بهمن ماه 1399
 • مراحل انتخاب ،انتقال و ذخیره سازی مولدین در استخرها از اواسط بهمن ماه
 • استقرار نیروهای یگان حفاظت مجاور رودخانه‌های حفاظت شده از ابتدای اسفند ماه
 • مراحل تکثیر و تولید لارو از اواخر اسفند ماه 1399
 • مراحل تولید و رهاسازی بچه ماهیان از نیمه دوم تیر ماه 1400

 

عملکرد طرح کمک به تکثیر طبیعی ماهیان سفید سال 1400-1399

نوع فعالیت

سال 99

احداث استخر در جایگاه تعاونی‌های صیادی پره

42 واحد

طرح کمک به تکثیر طبیعی ماهیان سفید در رودخانه

7 رشته

حفاظت ازرودخانه

5 رشته

تعداد مولدین ذخیره سازی شده

12723 قطعه

تعداد بچه ماهی تولیدی

27609250 قطعه

جمع کل

54