20:18:46 1397/12/09 اداره امور صید

  رودخانه ها محل زاد آوری ماهیان دریائی هستند از آلودگی آنها بپرهیزیم

مقدمه:
دریای خزر به عنوان بزرگترین دریاچه جهان محسوب گردیده که 478 کیلومتر از سواحل آن دراستان مازندران واقع گردیده.این دریا چه دارای ذخایر زیستی منحصر به فردی نظیر پنج گونه ماهیان خاویاری و گونه های متنوعی از ماهیان استخوانی می باشد که به لحاظ اقتصادی از ارزش زیادی برخوردار است.اکثر گونه های ماهیان دریای خزر گونه های مهاجر از دریا به رودخانه می باشد. اما در سالهای اخیر به علت دخالت انسانی ، نظیر؛ تخریب و از بین رفتن زیستگاه ها ، از طریق ورود انواع آلاینده های صنعتی ، کشاورزی و خانگی ، احداث موانع فیزیکی مانند پل ها وسدها در مسیر مهاجرت ماهیان، برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه ها وصید غیر مجاز و....ذخایر این آبزیان با ارزش دچار چالش شدید گردیده و به شدت در حال کاهش می باشد.بر همین اساس سازمان شیلات ایران با احداث چندین مرکز بازسازی ذخایر آبزیان در استان های شمالی کشور و رهاسازی همه ساله میلیونها قطعه بچه ماهی های گونه خاویاری واستخوانی نقش موثری در حفظ وافزایش ذخایر دریای خزر بویژه از سال 1360 تاکنون ایفا نموده است. از آنجائیکه افزایش ذخایر ارزشمند دریای خزر از طریق تکثیر نیمه مصنوعی و مصنوعی محدود به چند گونه می شود. همچنین با توجه به تحقیقات بعمل آمده محققین شیلاتی براین عقیده هستند که بازسازی ذخایر ارزشمند دریای خزر صرفا از طریق فوق بدلیل احتمال آسیب به ذخایر ژنتیکی جمعیت گونه های مختلف دریای خزر به تنهایی راهکار مناسبی نمی‌باشد. بنابراین در کنار مراکز بازسازی ذخایر ایجاد شرایط مناسب برای توسعه احیای طبیعی ذخایر در رودخانه‌ها امری بسیار ضروری است.

 

اهمیت رودخانه های استان:

-زیستگاه های انواع آبزیان آب شیرین

-محل مهاجرت ،زیست ،تکثیر و زادآوری طبیعی انواع گونه ماهیان خاویاری ، ماهی سفید ،کپور دریایی ،کلمه،آزاد دریای خزر، سس ماهیان ،سوف و غیره

-محل تولید و تامین مواد غذایی لاروها، بچه ماهی و آبزیان

-محل رهاسازی بچه ماهیان حاصل از تکثیر نیمه مصنوعی

-ضامن حفظ و بازسازی ذخایر دریای خزر

-حفظ چرخه زیستی در طبیعت

رودخانه های مهم استان:

22 رشته رودخانه با اهمیت شیلاتی دراستان جاری است نظیر: گهرباران،تجن،سیاهرودلاریم،تالار،بابلرود،فریدونکنار،سرخرود،چالوس،سرآبرود،نمک آبرود،تیله کنار،طالش خیل،کاظم رود ،تنکابن،شیرود،ولی آباد،نسارود،صفارود و...

مشکلات رودخانه های استان: -آلودگی آب رودخانه ها به دلیل ورود انواع آلاینده ها ی شهری ، خانگی، صنعتی و کشاورزی -برداشت بی رویه شن و ماسه که منجر به تخریب جایگاه های طبیعی تخمر ریزی ماهیان گشته و همچنین وجود کارخانجات سنگ شکن در مسیر رودخانه ها که باعث گل آلودگی شدید آب رودخانه ها می شود. -وجود صیادان غیر مجاز و مفروش بودن انواع دام های انتظاری در مصب رودخانه ها که مانع از مهاجرت ماهیان مولد جهت تکثیر طبیعی می گردد. -تخریب زیستگاه طبیعی به دلیل انواع ساخت و ساز درمسیر و حریم رودخانه -احداث سدهای لاستیکی و مخزنی در مسیر رودخانه ها که فاقدکانال ماهی رو یا فیش وی میباشد . -کاهش شدید دبی پایه در رودخانه ها در طول سال بویژه در فصل مهاجرت ماهیان به رودخانه ها بدلیل احداث بند های انحرافی آب کشاورزی و مصرف بیش از اندازه آن -تخریب جنگلها و پوشش گیاهی بویژه در بالادست و تغییر شکل زیستگاه طبیعی

اقدامات بعمل آمده از سوی سازمان شیلات در زمینه بازسازی ذخایر:

1- تکثیر نیمه مصنوعی: برای این منظور از سال 1360در استان دومرکز تکثیر وبازسازی ذخایر آبزیان احداث گردید که شامل : الف)مرکز بازسازی وحفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان شهیدرجائی ساری که جهت تکثیر ماهیان دریائی و خاویاری تاسیس گردید ب) مرکز بازسازی وحفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان شهید باهنرکلاردشت که جهت تکثیر آزاد ماهیان احداث گردیده است.

 

2-تکثیر نیمه طبیعی: برای این منظور از سال 1386 با احداث شیل در یکی از رودخانه های استان شروع ودر حال حاضر(1396) این میزان به 11 رودخانه افزایش یافته وبرنامه های برای افزایش آن درسالهای بعد در حال پیگیری است تا از این طریق ضمن کمک به بازسازی ذخایر زمینه فرهنگ سازی در زمینه تکثیر طبیعی در استان فراهم گردد بطوریکه در حال حاضر در یکی از رودخانه های استان(روخانه خیررود) این امر تحقق یافته است.

شیل گذاری(shill):

شیل سازه ای است مرکب از چوب ، فلز، نی بافته شده جهت محصور نمودن دوطرف بالا دست و پایین دست رودخانه شکل می گیرد.شیل گذاری فرایندی است متشکل از چند عملیات که در زمان و مکان مشخص اجرا می گردد. در نتیجه این فرایند، بخشی از مسیر رودخانه به طول 200 تا 300 متر که دارای شرایط مناسب(بستر ،عرض،عمق،کیفیت آب ودبی مناسب ) برای تکثیر طبیعی بوده در بالادست وپایین دست محدوده مورد نظر شیل استقرار می یابد. هدف از این کار ایجاد شرایط مطلوب جهت تکثیر طبیعی گونه های هدف مانند ماهی سفید می باشد.

فرآیندشیل گذاری:

در شکل زیر فرآیند شیل گذاری آورده شده است

 

 

[made at imgflip.com] بخش دوم)صید غیر مجاز( Illegal fishing) :

عبارت است از صید هر نوع ماهی و سایر آبزیان در خلیج فارس و دریای خزر، مرداب ها، رودخانه ها، خلیج ها، مصب ها و رودخانه های مربوط به دریای مذکور تا مسافتی از مصب هر یک از رودخانه ها و عرضه،‌ فروش‌، حمل‌، نگهداری‌ و صدور آنها بدون اخذ پروانه لازم از شرکت سهامی< شیلات ایران

 

 

ابزارآلات صید غیر مجاز:

کلیه شناورهاوآلات وادوات صیادی که استفاده از آنهابرابر مقررات مجاز اعلام نشده است.

 

قوانین ومقررات بهره برداری از دریای خزر:

1-قانون حفاظت وبهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران:

ماده1)منابع آبزی آبهای تحت حاکمیت وادامه مطلب…

2-آئین نامه اجرائی قانون حفاظت وبهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران:

ماده یک)اصطلاحات وکلماتی که در قانون  …ادامه مطلب

رفتن به بالای صفحه