سال 1402: مهار تورم، رشد تولید

English امروز: دوشنبه 31 اردیبهشت 1403

اداره امور صیادان

تاریخ: 07:16:52 1401/06/28 بازدید: 843

ابوالقاسم عباس زاده

سرپرست گروه اموراجتماعی و رفاهی صیادان

۰۱۱۳۵۲۸۷۲۶۱

گروه امور اجتماعی و رفاهی صیادان

اهم شرح وظایف:

 • مطالعه وبررسی سیاستها وخط مشی‌های تعیین شده درخصوص برنامه‌های رفاهی واجتماعی صیادان به منظور تطبیق هرچه بیشتر سیاستهای کلان توسعه ای شیلات
 • نظارت براجرای طرح‌ها وپروژه‌های مصوب اموراجتماعی و رفاهی صیادان
 • بررسی وپیش بینی وتوزیع جغرافیائی اعتبارات وتسهیلا ت اجتماعی و رفاهی موردنیاز تشکل‌های صیادی
 • ساماندهی تعاونی‌ها وتشکل‌های صیادی موجود با زمینه سازی برای راه اندازی تشکل‌های جدیدوارتقائ سطح مدیریتی ایشان به منظورافزایش مشارکت درفعالیتهای صیدوصیادی
 • توامندسازی تشکل‌های صیادی موجود برای برعهده گرفتن وظایف ومسئولیت‌های جدیددرراستای واگذاری اموربه بخش غیردولتی
 • استفاده ازظرفیت هاوامکانات دیگرادارات دولتی مرتبط برای ارتقائ سطح آگاهی جامعه صیادی

 

فرآیند تهیه سوخت موردنیاز تعاونیهای صیادی پره و کیلکا:

 • ثبت نام تعاونیهای صیادی در سایت اینترنتی تجارت آسان (www.tejaratasan.ir)
 • درخواست سوخت مورد نیاز ( بنزین ، گازوئیل و نفت سفید ) در سامانه بصورت ماهیانه ( اول تا بیست و پنجم هر ماه درخواستها باید درسامانه انجام شود)
 • مراجعه به اداره شیلات شهرستان شهرستان و تائید کاربر سوخت اداره شیلات شهرستان بعنوان مخاطب اول براساس میزان تلاش صیادی هر تعاونی
 • تائید حواله سوخت توسط شرکت پخش فرآورده‌های نفتی هرشهرستان و صدور حواله به پیمانکار
 • تحویل سوخت توسط پیمانکار به تعاونیهای صیادی


فرآیند درخواست تسهیلات توسط تعاونیهای صیادی پره و کیلکا:

 • ارائه درخواست تسهیلات توسط شرکتها به اداره شیلات هرشهرستان
 • بررسی درخواستها در شیلات شهرستان و ارسال آن به معاونت صید و بنادر ماهیگیری شیلات استان
 • بررسی موضوع در کمیته مستقر در معاونت صید و بنادر ماهیگیری
 • ارسال واجدین شرایط دریافت تسهیلات توسط معاونت صید و بنادر ماهیگیری به معاونت برنامه ریزی و منابع اداره کل
 • بررسی موضوع فوق در کمیته تسهیلات اداره کل
 • اعلام اسامی وام گیرندگان به کمیته تسهیلات سازمان جهاد کشاورزی ، مراجع ذیربط و پیگیری توسط معاونت برنامه ریزی و منابع اداره کل
 • بررسی موضوع در کمیته تسهیلات استان  ومدیران شعب بانکها و اعلام سقف تائید شده توسط مراجع ذیربط به شیلات استان
 • اطلاع رسانی به تعاونیهای صیادی جهت مراجعه به بانکها و تشکیل پرونده


مدارک مورد نیاز برای نقل و انتقال سهام در تعاونی صیادی:

1- حضور متقاضی در اداره شیلات و ارایه درخواست مکتوب جهت خرید سهام شرکت تعاونی قبل از هر گونه خریداری یا واگذاری
2-فتوکپی شناسنامه
3-اصل و تصویر کارت پایان خدمت
4- فتوکپی کارت ملی
5-استعفاء نامه شخص فروشنده یا واگذار کننده
6- آخرین مدرک تحصیلی
7-ارایه آخرین آگهی تغییرات ثبتی
8-صورتجلسه مجمع عمومی مبنی بر پذیرش عضو جدید
9-تائیدیه از شورای اسلامی محل
10-تکمیل فرم فروشنامه
11-تعهدنامه محضری 5 ساله
12-تکمیل فرم تعهدنامه شیلاتی
13-طؤارش تحقیق
14- پرسشنامه خوداظهاری
15-ارایه کارت صیادی فروشنده یا واگذارکننده (روی جلد پوشه)
16-ارایه سه قطعه عکس رنگی 4×3
17-قابل توجه هیأت مدیره محترم شرکت: گواهی انحصار وراثت در صورت فوت فروشنده سهام
18-کارت صیادی
19-گواهی سلامت مزاج (گواهی سلامت) از مرکز بهداشت


فرآیند درخواست تمدید یا صدور گواهینامه‌های دریانوردی

مدارک مورد نیاز جهت تمدید و صدور گواهینامه دریانوردی:

 • گواهی خدمات دریایی توسط اداره شیلات شهرستان ( فرم ب)   
 • گواهی خدمات دریایی توسط معاونت صید شیلات مازندران  ( فرم الف)  
 • اصل وکپی صفحه اول شناسنامه ، کارت ملی( کپی‌ها پشت ورو بر روی یک صفحه)
 • اصل گواهینامه قدیمی دریانوردی به همراه کپی (کپی‌ها پشت و رو برروی یک صفحه)
 • اصل گواهینامه کارت سلامت پزشکی به همراه کپی (کپی‌ها پشت و رو برروی یک صفحه)             
 • اصل وکپی مدرک تحصیلی(گواهی به تائید اداره آموزش و پرورش منطقه ) 
 • گذراندن  دوره ایمنی چهارگانه و داشتن کارت ایمنی چهار گانه برای کلیه سمت‌های دریانوردی اجباری است 
 • واریز فیش‌های ذیل از طریق سامانه بنادر و دریانوردی (شماره حساب 2176455010009 به عنوان درآمد بندر نوشهرمبلغ 100000ریال، (شماره حساب 2176455002000 به عنوان مالیات بر ارزش افزوده بندر نوشهر مبلغ 10000ریال)، پرداختی در بانک ملی به نام اداره کل بنادر و دریانوردی بندر نوشهر
 • ثبت نام از طریق سامانه بندر
 • ارسال کارت اصل دریانوردی از طریق ادارات پست شهرستان به بندر نوشهر 


فرایند درخواست صدور گواهینامه ‌های دریانوردی

مدارک مورد نیاز جهت صدور گواهینامه دریانوردی:

 • گواهی نامه طی دوره آموزی از مراکز مورد تائید سازمان بنادر و دریانوردی درسمت مربوطه
 • گواهی خدمات دریایی توسط اداره شیلات شهرستان (فرم ب)
 • گواهی خدمات دریایی توسط معاونت صید شیلات مازندران  (فرم الف)  
 • اصل وکپی صفحه اول شناسنامه ، کارت ملی (کپی‌ها پشت ورو بر روی یک صفحه)      
 • اصل گواهینامه قدیمی دریانوردی به همراه کپی (کپی‌ها پشت و رو برروی یک صفحه)
 • اصل گواهینامه کارت سلامت پزشکی به همراه کپی (کپی‌ها پشت و رو برروی یک صفحه)             
 • اصل و کپی مدرک تحصیلی (گواهی به تائید اداره آموزش و پرورش منطقه)   
 • واریز فیش‌های ذیل از طریق سامانه بنادر و دریانوردی (شماره حساب 2176455010009 به عنوان درآمد بندر نوشهر مبلغ 100000 ریال، (شماره حساب 2176455002000 به عنوان مالیات بر ارزش افزوده بندر نوشهر مبلغ 10000 ریال)، پرداختی در بانک ملی به نام اداره کل بنادر و دریانوردی بندرنوشهر
 • ثبت نام از طریق سامانه بندر