یکشنبه 1 بهمن 1396 - Sunday, January 21, 2018
خبر خوان اداره کل شیلات استان مازندران
Skip Navigation Linksخانه >> اخبار شیلات مازندران >> مقالات شیلاتی
کلید میانبر--> صفحه قبلی: کلید راست --- صفحه بعدی: کلید چپ
مقالات شیلات استان مازندران
بررسی مرفولوژیک و برخی خصوصیات زیست شناسی ماهی مخرج لوله ای (Rhodeus Sericeus) در رودخانه های هراز و محمود آباداستان مازندران
چکیده: در این تحقیق مجموعا 100 قطعه گونه ماهی مخرج لوله ای) Rhodeus sericeus)از رودخانه های هراز و محمود آباد با تور سالیک صید شده بود . نمونه ها ...
تاریخ ارسال: 2:6:35 17/10/1391
حفاظت از اكولوژي درياي خزر، توسعه و بهره ‌وري پايدار
موضوع: حفاظت از اكولوژي درياي خزر توسعه و بهره ‌وري پايدارنگارنده: جواد مسعوديفارغ التحصیل مهندسی منابع طبيعي- شيلاتاز اداره شیلات شهرستان آملمقدم ...
تاریخ ارسال: 2:6:7 17/10/1391
تهیه فرآورده كتلت ماهي  Fish cake از فیله ماهی بيگ هدتهیه فرآورده كتلت ماهي Fish cake از فیله ماهی بيگ هد
چکیده از آنجائیکه افزایش پرورش ماهیان گرمایی در ایران نیاز به تولید فرآورده­های جدید و متنوع برای مصارف انسانی را به وجود آورده است، پژوهش حاضر با ...
تاریخ ارسال: 2:5:59 17/10/1391
بهبود رشد لارو تاسماهي ايراني توسط دافني غني سازي با روغن كبد ماهي
تاریخ ارسال: 2:5:43 17/10/1391
رسوبات ميكروفلور
موضوع: رسوبات ميكروفلورنگارنده: جواد مسعوديفارغ التحصیل مهندسی منابع طبيعي- شيلاتاز اداره شیلات شهرستان آملرسوبات و ميكروفلوررسوبات آب شيرين از چن ...
تاریخ ارسال: 2:3:43 17/10/1391
بررسی اثر سطوح مختلف مکمل آنزيمي ناتوزیم پلاس بر عملکرد ماهی قزل آلای رنگین کمان در جيره حاوي کنجاله کانولا
تاریخ ارسال: 8:54:58 22/8/1387
فوايد و کاربرد پروبيوتيک ها در جيره غذايي ماهی و ميگو
نشريه تغذيه دام، طيور و آبزيان - مهندس قاسم کريم زاده - مهندس صادق کريم زاده
تاریخ ارسال: 9:40:21 30/4/1387
ارزش تغذیه ای کنجاله کانولا فرآوری شده در جیره ماهیان
مهندس قاسم کریم زاده ، دانشجوی دکتری شیلات رشته ماهی شناسی - مهندس صادق کریم زاده ، عضو هیئت علمی موئسسه آموزش عالی رودکی مازندران
تاریخ ارسال: 9:18:30 10/4/1387
Study of Natural and Fishing Mortality and Exploitation Rate of Anchovy Kilka Clupeonella engrauliformis in Southeast Part of the Caspian Sea (Babolsar)
Abstract: The objective of this study was to estimate natural, fishing and total mortality, survival and exploitation rates of Clupeonella engraul ...
تاریخ ارسال:
Study of Natural and Fishing Mortality and Exploitation Rate of Common Kilka Clupeonella cultriventris in Southeast Part of the Caspian Sea (Babolsar)
The objective of this study was to estimate natural, fishing and total mortality, survival and exploitation rates of Clupeonella cultriventris in ...
تاریخ ارسال:
کلید میانبر--> صفحه قبلی: کلید راست --- صفحه بعدی: کلید چپ
نوار مرورگر :          
نوار صفحه ای : 1 2
رفتن به بالای صفحه