اخبار اداره توسعه ماهیان آب شیرین

گزارش خبری: اولین جلسه کمیته تخصصی ماهیان سردآبی سال 95

بسمه تعالیبرگزاری اولین جلسه کمیته تخصصی پرورش ماهیان سردآبی استان مازندران در سال 95باعنایت به برنامه ریزی صورت گرفته اولین جلسه کمیته تخصصی پرورش ماهیان سردآبی استان درسال 1395 در روز چهارشنبه مورخ 95/4/30 در محل مزرعه پرورش ماهی سردآبی آقای فرخی واقع در روستای هندوکلا از توابع شهرستان آمل با حضور اعضای کمیته کمتیه تخصصی استان ، مدیرعامل اتحادیه پرورش دهندگان ماهیان سردآبی استان و روسای گروه ...
13:3:24 3/5/1395

فرآیند دریافت تسهیلات بانکی توسط آبزی پروران

فرآینددریافت تسهیلات بانکی توسط آبزی پروران جهت بهره برداری متقاضیان در فایل پیوست ارائه گردید.
10:28:21 15/12/1394

استفاده از تجهیزات نوین آبزی پروریجدید

استفاده از تجهیزات نوین آبزی پروری تهیه و تنظیم: عسکری منعمی امیری، محمود رضا ابراهیم نژاد ، تقی محمدی فوتمی ، حسین ملاآقایی، هادی محمد زاده* * اداره توسعه ماهيان آب شيرين -معاونت آبزي پروري اداره کل شيلات مازندران استفاده از تجهیزات نوین آبزی پروری تولید و پرورش ماهی با توسل به شیوه های مختلفی در دنیا رواج دارد که این روش‌ها با توجه به منابع در دسترس و محدودیت‌های هر منطقه انتخاب می شود. امرو ...
10:40:56 21/11/1394
رفتن به بالای صفحه