یکشنبه 1 بهمن 1396 - Sunday, January 21, 2018
خبر خوان اداره کل شیلات استان مازندران
Skip Navigation Linksخانه >> آبزی پروری >> گروه توسعه آبزیان آبهای داخلی
کلید میانبر--> صفحه قبلی: کلید راست --- صفحه بعدی: کلید چپ
اداره توسعه ماهیان آب شیرین
لیست مراکز گرمآبی سال 95
تاریخ ارسال: 11:43:54 16/9/1395
گزارش خبری: اولین جلسه کمیته تخصصی ماهیان سردآبی سال 95
بسمه تعالیبرگزاری اولین جلسه کمیته تخصصی پرورش ماهیان سردآبی استان مازندران در سال 95باعنایت به برنامه ریزی صورت گرفته اولین جلسه کمیته تخصصی پرورش ماهیان سردآبی استان درسال 1395 در روز چهارشنبه مورخ 95/4/30 در محل م ...
تاریخ ارسال: 13:3:24 3/5/1395
مراحل دریافت مجوزهای آبزی پروی:
تاریخ ارسال: 11:48:29 17/12/1394
فرآیند دریافت تسهیلات بانکی توسط آبزی پروران
فرآینددریافت تسهیلات بانکی توسط آبزی پروران جهت بهره برداری متقاضیان در فایل پیوست ارائه گردید.
تاریخ ارسال: 10:28:21 15/12/1394
استفاده از تجهیزات نوین آبزی پروری
استفاده از تجهیزات نوین آبزی پروری تهیه و تنظیم: عسکری منعمی امیری، محمود رضا ابراهیم نژاد ، تقی محمدی فوتمی ، حسین ملاآقایی، هادی محمد زاده* * اداره توسعه ماهيان آب شيرين -معاونت آبزي پروري اداره کل شيلات مازندران ا ...
تاریخ ارسال: 10:40:56 21/11/1394
فرم خام گزارش عملکرد سال 95 ( 4- فایل Excel : منابع )
تاریخ ارسال: 9:23:7 9/10/1394
فرم خام گزارش عملکرد سال 95 ( 3- فایل Excel : گرمابی )
تاریخ ارسال: 9:22:52 9/10/1394
فرم خام گزارش عملکرد سال 95 (2- فایل Excel : سردآبی)
تاریخ ارسال: 9:22:37 9/10/1394
فرم خام گزارش عملکرد سال 95 ( 1- فایل Excel : زینتی)
تاریخ ارسال: 9:20:16 9/10/1394
کرم قلابدار پوستي ماهي(لرنه آ)کرم قلابدار پوستي ماهي(لرنه آ)
کرم قلابدار پوستي ماهي(لرنه آ) (بااولويت پيشگيري) تهيه کننده: 1. محمودرضا ابراهيم نژاد* 2. عسگري منعمي اميري* * اداره توسعه ماهيان آب شيرين -معاونت آبزي پروري اداره کل شيلات مازندران- ايران مقدمه : انگل قلاب دار لرنه ...
تاریخ ارسال: 12:45:51 4/9/1393
کلید میانبر--> صفحه قبلی: کلید راست --- صفحه بعدی: کلید چپ
نوار مرورگر :          
نوار صفحه ای : 1 2
رفتن به بالای صفحه