یکشنبه 1 بهمن 1396 - Sunday, January 21, 2018
خبر خوان اداره کل شیلات استان مازندران
Skip Navigation Linksخانه >> اخبار شیلات مازندران >> مزایده و مناقصه
کلید میانبر--> صفحه قبلی: کلید راست --- صفحه بعدی: کلید چپ
مزایده و مناقصه شیلات استان مازندران
آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای شماره96/11
اجاره:1- سالن تکثیر پایین دست به مساحت 2400 متر مربع به ابعاد (40*60) دارای 175 استخر بتونی به ابعاد 2/5 *2/5 و 33 استخر بتونی به ابعاد 1/5*1/52- ...
تاریخ ارسال: 9:21:57 1396/10/18
آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره96/10
اجاره: 1- سالن تکثیر پائین دست به مساحت 2400 متر مربع به ابعاد (40*60) دارای 175 استخر بتونی به ابعاد 5/2*5/2 و 33 استخر بتونی به ابعاد 5/1*5/1 2- ...
تاریخ ارسال: 10:24:13 1396/10/04
آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 96/9
موضوع مزایده : اجاره رستوران و مدیریت و نگهداری مجتمع فرهنگی رفاهی شیلات
تاریخ ارسال: 11:15:52 1396/09/11
آگهی تجدید مزایده عمومی شماره96/9
موضوع مزایده:3- دو دستگاه درام فیلتر و 21 قلم کالای مربوط به تجهیزات پرورش ماهی در قفس دریایی
تاریخ ارسال: 10:21:45 1396/09/01
آگهی تجدید مزایده عمومی شماره96/9
موضوع مزایده:2- یک دستگاه لیفتراک برقی 2 تنی مستعمل مدل CHLORIDE
تاریخ ارسال: 10:20:30 1396/09/01
آگهی تجدید مزایده عمومی شماره96/9
موضوع مزایده:1- 102.289کیلو گرم خاویار دان رقم یک فیل ماهیان پرورشی
تاریخ ارسال: 10:19:13 1396/09/01
آگهی مزایده شماره 96/8
«بسمه تعالي» «« آگهی مزایده عمومی »» (شماره 8/96) دستگاه مزایده گزار: اداره کل شیلات مازندران موضوع مزایده: دو دستگاه درام فیلتر و 21 قلم کالای مر ...
تاریخ ارسال: 11:55:21 1396/08/16
آگهی مزایده عمومی شماره 96/8
«بسمه تعالي» «« آگهی مزایده عمومی »» (شماره 8/96) دستگاه مزایده گزار: اداره کل شیلات مازندران موضوع مزایده: یک دستگاه لیفتراک برقی 2 تنی مستعمل مد ...
تاریخ ارسال: 11:48:48 1396/08/16
آگهی مزایده شماره 96/8
موضوع مزایده :102/289 کیلوگرم خاویاردان رقم یک فیل ماهی پرورشی مهلت خرید اسناد و ارائه پیشنهاد : اززمان انتشارآگهی تاپایان وقت اداری روزدوشنبه مور ...
تاریخ ارسال: 10:58:30 1396/08/16
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ایآگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
واگذاری خدمات آمارگیری و بیومتری ماهیان استخوانی بصورت حجمی
تاریخ ارسال: 9:25:1 1396/06/30
کلید میانبر--> صفحه قبلی: کلید راست --- صفحه بعدی: کلید چپ
نوار مرورگر :          
نوار صفحه ای : 1 2 3
رفتن به بالای صفحه