575 آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره96/10

اجاره:

1- سالن تکثیر پائین دست به مساحت 2400 متر مربع به ابعاد (40*60) دارای 175 استخر بتونی به ابعاد 5/2*5/2 و 33 استخر بتونی به ابعاد 5/1*5/1

2- تعداد 45 استخر دایره ای به قطر 6 متر به عمق 80 سانتی متر در مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر آزاد ماهیان شهید باهنر کلاردشت


دانلود فایل پوستی

تاریخ انتشار: 10:24:13 1396/10/04
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه