1057 روشهای کلی پخت ماهی

-جوشاندن: اين روش منحصرا" براي سوپ بكار مي رود .در اين روش تمام عطر وطعم ،ماهي به سوپ منتقل مي شود وبه همين منظور ماهي را بعداز تميز كردن وكندن فلسها به طور كامل با استخوانها وزوائد مي پزند .

2-آب پز كردن : صحيح ترين روش براي طبخ  ماهي آب پز كردن آن در آب يا هر نوع مايع ديگر است براي اين منظور بايد ماهي در حرارت زير نقطه جوش مايع پخته شود يعني آب داخل ديگ هر گز نجوشد پس از آبپز كردن ماهيان استخواني ،با كمك چنگال استخوانهاي آنرا جدا كرده وگوشت خالص ماهي در تهيه خوراكيهاي مختلف ازجمله كتلت ،كباب كوبيده ،استانبولي پلو ،ماكاروني وغيره همانند گوشت گوساله وگوسفند استفاده نمائيد .

3-طبخ ماهي با بخار : ماهي راروي يك بشقاب يا كاغذ آلومينيومي كه روي آنرا كره ماليده ايد قرار داده سپس آنرا روي ظرفي كه در آن آب به آهستگي مي جوشد بگذاريد تا بتدريج با بخار آب  پخته  شود.

4-سرخ كردن ماهي : اين روش طبخ براي ماهيهاي كوچك كه گوشت نرم ولطيفي دارند مناسب است بهتر است از روغن مايع استفاده شود .

5 - طبخ آرام وسرخ كردن ماهي در فر : در اين روش طبخ ،تمامي ماهيها را درفر قرار مي دهيم . ماهي بر روي بستري از انواع سبزيجات معطر قرار مي گيرد وگاهي نيز درسوپ وگاهي نيز در سوپ وهمچنين كره وروغن مايع پخته مي شود درجه فر رادر حد متوسط قرار داده تا ماهيها به آرامي پخته شوند .

6- كباب كردن ماهي : ماهيهاي كوچك وچاق مانندقزل آلا ،بچه آمور وياكپور براي كباب كردن مناسب هستند براي اين كار دردوطرف ماهي به طورمورب چند برش ايجاد كرده وحدود 5 دقيقه آنرا در مايع نمك ،فلفل وآبليمو قرار مي دهيم وسپس به ماهي روغن مايع ماليده ،هر طرف ماهي  رانزديك 10 دقيقه روي آتش كباب مي كنيم وقتي كه رنگ آن كمي تيره شد ،استخوان ستون فقرات براحتي از گوشت جدا مي شود وماهي كاملا" پخته وآماده سروخواهد بود .

 تاریخ انتشار: 8:32:6 18/9/1388
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه